Graficke pismenko Obec Zaječí se dnes nachází mezi novomlýnskými nádržemi a hlavní silnicí Brno - Břeclav. První zprávy o osadě založené německými kolonisty pocházejí z počátku 13.století. V obci je několik kulturních památek, ale dominantu tvoří Kostel sv.Jana Křtitele, při celkovém pohledu na obec působí opravdu výrazným dojmem. Patřil původně k opevněným kostelům, což naznačovala už jeho poloha a doložila střílnová okénka umístěná v původní sakristii.

 
Graficke pismenko První zmínky o kostelu a faře v Zaječím pocházejí už z jeho počátků. Jednalo se ovšem o stavbu jinou, protože dnešní kostel pochází prokazatelně z roku 1508 a je postavený v pozdně gotickém stylu. Dnešní vzhled kostela však odpovídá přestavbám po roce 1848, kdy kostel vyhořel a zcela zničena byla střecha a věž. K významným opravám došlo v roce 1860 a také v roce 1912. Po těchto přestavbách zůstaly patrné některé architektonické články a z původní stavby zůstal ve své podobě jen presbytář. Při zmiňovaných úpravách byla také za oltářem objevena chodba, která kostel spojovala se školou a náhrobní kámen kněze Stanislava Reisingera z roku 1585 s českým nápisem, který je umístěný na vnějším plášti kostela..

Text: turistické
20.6. 2005 - Roman Řezáč


OOO