Vítkovické železárny a důl Hlubina

Rudolfova huť, Dolní oblast Vítkovic
Vítkovické železárny (bývalá Rudolfova huť) a důl Hlubina - areál významné národní kulturní technické památky z 1. pol. 19. stol. Rudolfova huť pojmenována podle zakladatele Rudolfa Habsburského.Těžba ukončena r. 1991 a r. 1998 zastaven provoz pecí. Postupné zpřístupňování areálu a nových expozic.
Hlavní obrázek místa
technická památka Vítkovické železárny
© Jan P. Štěpánek 01/2006
Graficke pismenko Areál Vítkovických železáren se skládá z bývalého dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí. Vítkovické železárny jsou vidět z daleka a táhnou se podél Místecké ulice a řeky Ostravice.Tvoří unikátní industriální památku z 1. poloviny 19. století, upomínající na zašlou i současnou průmyslovou slávu města Ostravy i samotných Vítkovic. Právě v těchto místech stávala původní pudlovací pec z roku 1828. Realizací projektu železáren na území Vítkovic pověřil olomoucký arcibiskup arcivévoda Rudolf Jan profesora vídeňské polytechniky F. X. Riedla. Busta arcivévody Rudolfa Jana byla vztyčena před administrativní budovou železáren u příležitosti ...
Jan P. Štěpánek, Města a městečka...(K. Kuča), městské info, 17.6. 2005

  historie

  Právě zde, ve Vítkovicíh se rozhodl arcivévoda Rudolf Jan vybudovat komplex, kde se mělo zpracovávat železo vyrobené v dřevouhelných vysokých pecích v Čeladné a Frýdlantě. Olomoucké arcibiskupství v minulosti již iniciovalo vybudování podbeskydských železáren ve Frýdlantě nad Ostravicí, Ostravici a Čeladné. Naproti tomu nechal ve Slezské části regionu, ve Frýdku, vybudovat arcivévoda Karel Habsburský v roce 1833 tzv. Karlovu huť. Dnes Válcovny

  Jan P. Štěpánek, Města a městečka...(K. Kuča), městské info, 17.6. 2005
  Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren v Ostravě - národní kulturní památka Moravskoslezského kraje
  Reprezentuje velmi hodnotný areál industriální architektury tvořící nezastupitelnou dominantu v panoramatu města nazývanou „ostravské Hradčany“. Tento průmyslový komplex je ceněn především pro svou jedinečnou bezprostřední vazbu technologického toku a stopadesátiletého období nepřetržité výroby železa na bázi kamenného uhlí. Již v roce 1836 zde byla uvedena do provozu první koksová těžní věžní jáma v rakouské monarchii a v roce 1852 bylo v jejím

  www.kraj-moravskoslezsky.cz, 26.1. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  technická památka
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Ostrava-město  (OV)
  Ostrava - Vítkovice