úterý, 1. prosinec 2020. Svátek slaví Iva, zítra Blanka

hrad Vlčtejn

Vildštejn

Jak vlk zachránil syna hradního pána

Graficke pismenko Legenda vypráví, jak v jednu dobu bylo okolí hradu plné vlků. Pán hradu proto přikázal vykopat kolem hradu (zvaného v té době Vildštejn) příkop, do kterého by nebezpečné šelmy spadly, pokud by se přiblížily příliš blízko k hradu.

 
Graficke pismenko Jednoho chladného podzimního večera seděl pán hradu Holen u krbu se svým synem, a vyprávěl mu příběh, když v tom přiběhl čeledín a volal, že se do pasti chytil vlk. Holen popadl kuš a šípy a rychle se vydal s čeledínem k příkopu. Ale když k němu došli, viděli jak vlk prchá pryč. Jali se ho pronásledovat, ale šelma se jim brzy ztratila.
 
Graficke pismenko Po několika dnech se stala strašlivá věc - někdo unesl za nepřítomnosti pána hradu malého Holenova syna. Holen přikázal prohledat celé okolí, ale marně. Byla temná, mrazivá noc, a hoch byl k nenalezení.
 
Graficke pismenko Ráno přišla k Holenovi žena a přiznala se, že jeho syna odvedla do lesa, a tam ho nechala. Skupina mužů hned vyrazila do lesa, a zakrátko dítě našla, jak leží na chladné zemi jako mrtvý. Holen, šílený strachem, seskočil z koně a přiklekl k synovi, aby ke své nezměrné úlevě zjistil, že hoch jen spí.
 
Graficke pismenko Malý Ondřej po probuzení otci vyprávěl, že v lese potkal velikého psa, který u něj celou noc ležel a hřál ho svým hustým kožichem. Na památku vlka, který zachránil Holenova syna, se od těch dob hrad začal nazývat Vlčtejn.

Text: pověsti
6.7. 2013 - E.H. podle http://www.rozhlas.cz