Graficke pismenko Roku 1548 získal Měčínský a Švihovský statek Heralt Kavka Říčanský z Říčan na Štekyni a nechal v Měčíně s největší pravděpodobností přestavět již stojící tvrz. Z té doby pochází název Nový Hrad neboť v písemnostech z roku 1572 je Heralt uváděn jako Kavka z Říčan na Švihově a Novém Hradě a již roku 1596 se mluví o zámku Nový Hrad. Roku 1610 patřil Měčín do Žinkovského panství. V době kdy došlo k zásadní přestavbě budovy tvrze nebo snad již zámku byl vlastníkem František Hartman, který jej zdědil jako nezletilý v roce 1678 a v roce 1692 nechal na Měčínský statek formou hypotéky zapsat věno své ženy Marie Alžběty rozené Walmerode, které Měčín zůstal až do její smrti roku 1720.

 
Graficke pismenko Dnes je budova zámku ve vlastnictví Zemědělského družstva v Měčíně, které jej odkoupilo od potomků poslední majitelky Věry provdané Berndorffové po roce 1989, kdy jim byl vrácen v restituci.

Text: historie
15.6. 2005 - Úlovec J., Hrady zámky a tvrze Klatovska, Libri, 2004