Historie kostela sv. Mikuláše

Graficke pismenko Kostel sv. Mikuláše v Měčíně; který je někdy uváděn pod názvem kostel sv. Petra a Pavla; byl postaven ve 14. stol. v gotickém stavebním stylu z lomového kamene. O tom, kdo byl stavitelem, se nedochovaly v písemných pramenech zmínky. Poprvé je uváděn r. 1352 mezi dalšími katolickými farami.

 
Graficke pismenko R. 1726 byla přistavěna boční kaple k jižní straně a sakristie a oratoř k severní straně lodi kostela. V letech 1776-1777 byl upraven v barokním stavebním stylu stavitelem Antonínem Barthem. Z 2. pol. 18. stol. pochází také vnitřní vybavení kostela v barokním stylu.
 
Graficke pismenko Kostel prošel velkými opravami v l. 1903-1904, při kterých byly objeveny staré fresky v presbytáři. Klenba lodi byla r. 1904 vyzdobena freskami od Karla Théra a od akademického malíře Otta Ottmara. Při této opravě byla pořízena velká okna s barevnými skleněnými výplněmi na náklady patrona kostela rytíře Karla z Weselých.
 
Graficke pismenko R. 1948 byly do věže zavěšeny tři zvony – původní zvony byly zrekvírovány za války. V malé věžičce nad presbytářem (tzv. sanktusníkem) jsou dva zvony (18 a 25 Kg), malý pochází z r. 1492 a větší z r. 1839. Dnes nejsou používány.
 
Graficke pismenko Kolem kostela býval hřbitov, na kterém se přestalo pohřbívat r. 1908 a r. 1937 byl zrušen úplně, a byl přebudován na dnešní park.
 
Graficke pismenko R. 1963 byl kostel znovu opravován.

Text: historie
2.11. 2011 - čerpáno z www.wikipedia.org / nový slovník ČS umělců