pár zajímavostí

Graficke pismenko K zajímavostem z dějin Sloupu Nejsvětější Trojice patří mimo jiné i to, že byl původně zamýšlen jako morový sloup - měl nést sochy světců považovaných za ochránce proti moru. Nakonec byl dostavěn jako čestný a vyzdoben sochami patronů města a jeho kostelů. Důvodem ke změně byla nejspíš souběžná stavba mariánského morového sloupu na Dolním náměstí.

 
Graficke pismenko Postaven byl na místě původní Herkulovy kašny a hlavní strážnice, které musely být přesunuty na jiné místo.

Text: turistické
26.6. 2005 -