hrad Vítkův kámen

Vítkův hrádek

Svatý Tomáš

Graficke pismenko V kostele vedle Vítkova Kamene byl obraz svatého Tomáše. Lid o něm věřil, že má zázračnou moc. V den svátku tohoto světce putoval v procesích na Vítkův Kámen a konal v kostele pobožnosti. Přicházeli sem poutníci z Čech i ze sousedních Rakous a prosili svatého Tomáše o přímluvu u Boha, aby jim odpustil jejich hříchy.

 
Graficke pismenko V noci, v předvečer svátku spěchali prý na Vítkův Kámen všichni Tomášové, kteří už skončili svůj život a snili věčný sen v lůně země. Shromáždili se okolo kostela, očekávali příchodu svého patrona.
 
Graficke pismenko Před půlnocí se ozval tmou dusot koňských kopyt a vzápětí přijel světec mezi zástupy svých věrných, zvěčnělých jmenovců na bělouši v zlatém, zářícím šatě... Vstoupil do kostela, kostel zaplál tisícem světel, jako by jej zachvátil požár. Tomášové vešli za ním, poklekli, počali se modliti za věčné spasení, za blaho své země. Když skončili modlitbu, svatý Tomáš jim požehnal – a v tu chvíli zhasla všechna světla. Postavy klečících se změnily v duchy a rázem zmizely.

Text: pověsti
4.11. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků.