Kostel sv. Tomáše z Canterbury v Mohelnici

Graficke pismenko Kostel stojí pravděpodobně na místě strašího raně gotického kostela zasvěceného Panně Marii (první zmínka z roku 1247). Patronát nad tímto kostelem náležel olomouckému biskupu Brunovi ze Schauenburku (zemřel 1281). Tento kostel podlehl roku 1421 útoku husitských oddílů a musel být renovován. Teprve v roce 1480 došlo k novému vysvěcení a kostel byl dedikován sv. Tomáši z Canterbury (zřejmě reakce na analogii z mohelnickými měšťany kteří marně hledali záchranu před husity v kostele). Loď byla zaklenuta čtyřmi poli křížové klenby, presbytář dostal modernější síťovou klenbu. Zajímavostí je konzola v severní části lodi u věži, která satiricky zachycuje kazatele Jana Kapistránu triumfujícího nad českým lvem. Do této doby lze také datovat pozdě gotický portál do sakristie. Vysoká zvonice nesla první zvony od roku 1500. Kostel byl obohacen v 16. století o několik renesančních náhrobků, z nichž nejznámější jsou dva v presbytáři. Jedná se o náhrobky místního kováře Václava Schwarze a jeho syna -místního faráře - Valentina Nigra. Oba náhrobky vznikly současně kolem roku 1530 (syn si nechal udělat svůj náhrobek předčasně). Baroko obohatilo stavbu kostela především o přístavby kaplí po severní a jižní straně - kaple sv. Anny a sv. Kříže. Roku 1841 došlo k požáru města a k poškození kostela, to vedlo od roku 1886 k regotizačním úpravám věže a průčelí. Rovněž gotická okna presbytáře dostala neogotické kružby. K regotizaci interiéru z finančních důvodů nedošlo.

Text: historie
31.5. 2005 - Zdeněk Doubravský, Kostel sv. Tomáše z Canterbury, Velehrad, 2003.


OOO