Původně Sadová kolonáda spojovala Blanenský pavilon z konce 19. stol. a Sadový pramen. V r. 1996 došlo k demolici Blanenského pavilonu a zachovala se jen část litinové kolonády. Patří k ní pramen Svobody (č.11), Sadový (č.12) a Hadí (č.15).
Hlavní obrázek místa
Sadová kolonáda
© Luděk Pitter 05/2005
Graficke pismenko Na levém břehu řeky Teplé ve směru od Mlýnské kolonády k budově pošty stojí u budovy Lázní III. pavilon Pramene Svobody (pramen č. 11). O kousek dál je Vojenský lázeňský ústav, kde při začátku Sadové kolonády je vstup do domu, kde se nachází Sadový pramen (pramen č. 12). Tyto dva prameny jsou někdy uváděny samostatně pod heslem severní prameny. Na konci samotné Sadové kolonády je dnes pramenní váza Hadího pramene (pramen č. 15)
L.P., 28.5. 2005

  turistické

  Pramen Svobody (pramen č. 11) Pramen má teplotu 60 °C a vydatnost 6,0 l/min. V roce 1865 při stavbě Lázní III. byl zachycen pramen, který se nejprve využíval jen ke koupelím a až roku 1872 začal být využíván i pro pitnou kůru. Později nad ním byl postaven osmiúhelníkový dřevěný pavilon, jehož replika slouží pro pitnou kúru dodnes. Pramen se původně jmenoval Lázeňský, nebo také pramen Františka-Josefa. Dnešní název pramen Svobody získal po roce

  L.P., 28.5. 2005
  Sadový pramen (pramen č. 12) Pramen má teplotu 39,6 °C, vydatnost 1,5 l/min a vysoký obsah rozpuštěného oxidu uhličitého. Vývěr byl objeven při hloubení základů pro budovu Vojenského lázeňského ústavu v letech 1851–52 a měl název Císařský pramen. Původní vývěr je v dolní části přístupného prostoru, před sochou Víly léčivých pramenů. V horní části umístěná pramenní váza na stojanu je zásobena z nového vrtu z dvorního traktu ústavu.
  L.P., 28.5. 2005
  Hadí pramen (pramen č. 15) Pramen má teplotu cca 30,0 °C a byl zachycen na konci 80. let 20. století vrtem přes 30 m hlubokým. Jeho název je připomínkou velkého množství užovek, které rády vyhledávaly mokřiny při pramenních vývěrech a s vyobrazením hada se setkáte i na pramenní váze. Pramen je zpřístupněn veřejnosti od srpna 2001.
  L.P., 28.5. 2005

  historie

  Dnešní park – Dvořákovy sady s jezírkem, nacházející se na levém břehu řeky Teplé, byl původně soukromou zahradou oddělenou od dění v centru lázní Bernardovou skálou zasahující až do řečiště Teplé. V roce 1845 byla skála odlámána a levý břeh řeky Teplé tak zpřístupněn po celé délce, v letech 1851–52 byl postaven Vojenský lázeňský ústav a v letech 1864 – 1867 byly postaveny Lázně III. Pro další rozšíření promenád byla zahrada roku 1880 vykoupena

  L.P., 28.5. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  ostatní
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Karlovy Vary