Moje místa 0

Graficke pismenko První písemná zpráva o Chomutově z roku 1252 se týká také dnešního kostela svaté Kateřiny, neboť byl součástí panského dvorce, který Bedřich Načeradec daroval řádu německých rytířů v tomtéž roce. Kostel stál nepochybně v roce 1281, kdy podmínkou odkazu Chotěbora z Račic a jeho manželky bylo pohřbení v řádovém kostele. Kostel spolu s komendou byl poškozen při požáruměsta v roce 1408 a při dobytí města husity v roce 1421. Od roku 1411 již město Chomutov nepatřilo řádu, ale bylo spravováno královským hejtmanem a později zástavním právem. Z řádového kostela se stala zámecká kaple. Pozdně gotické a renesanční přestavby komendy na zámecké sídlo kostel zkrátily pohlcením kostelní lodi a západní věže do obytné části sídla.

 
Graficke pismenko Zásadní úpravou potom prošel kostel za Lobkowitzů, kdy byl proměněn v rodové mauzoleum vestavbou krypty a malířskou výzdobou ve formě epitafu na severní stěně presbyteriaa erbovní výzdobou nad vítězným obloukem a okolo oratoří. Po vykoupení města z poddanství se stal Chomutov královským městem a zámek byl přestavěn na radnici. Kostel byl pak používán jako radniční kaple pod správou jezuitů. Zrušení jezuitského řádu v roce 1773 mělo pak za následek i zrušení kostela. Zařízení bylo rozprodáno a kostel upraven jako sýpka, skladiště a kočárovna. Jako skladiště sloužila stavba až do roku 1990.

Text: historie
3.12. 2006 - Radovan Smokoň, zdroj Muzeum Chomutov

tianDe Praha

Hrad ( komenda křížovnického řádu německých rytířů) z poloviny 13. stol., byl od poloviny 16. stol. přestavován na zámek, který však byl koncem 16. století rozsáhle poškozen požárem a od 17. století se stal majetkem města a sídlem radnice. Dnes je Chomutov pokládán za nejlépe dochovaný hrad řádu …
turistické - L.P.
Chomutov se roku 1252 stal majetkem křížovnického řádu německých rytířů. Řad pak v roce 1264 vybudoval ve své podstatě hrad (komendu – řádový dům) a upravil k němu přilehající kostel sv. Kateřiny. Postupný rozvoj vedl, že Chomutov se stal nejbohatší řádové panství v Čechách. Později však pro celoevr…
historie - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu