Hrad založený na poč. 14. stol., rozšířen pozdně goticky. V průběhu třicetileté války jej získal Martin Huerta, za něhož došlo k vestavbě pozdně renesančního palácového křídla s arkádami. Další úpravy do podoby hradu příliš nezasáhly.
Hlavní obrázek místa
Velhartice - letecký snímek
© Radovan Smokoň 05/2011
Vydejte se vlakem do zastávky Kolínec a odtamtud přímo na hrad. Je to hezká procházka.
28.5. 2002

  turistické

  Skanzen lidové architektury, jeskyně a šachty
  Přímo před hradem pomalu přibývá historických budov, které zde pomalu tvoří malý skanzen venkovského života. Nedaleko hradu (dole za potokem) je na mírně vyvýšeném plácku od cesty přístupná jeskyně, kde se těžilo stříbro. Přímo před ní jsou (prý mnoho desítek metrů hluboké) zatopené šachty a celá patra bývalého dolu.
  Mass, Turyna Petr, 4.4. 2004
  Prohlídkové okruhy:
  Hrad - okruh zahajuje audiovizuální pořad o historii a stavebním vývoji hradu. Následuje prohlídka hradní cisterny, potravinových sklepů, někdejších interiérů Rajského paláce. Po úzkém padacím můstku se přechází na velký kamenný most (jedinečná vyhlídka) a po podobném můstku do obranné věže Putny. Délka prohlídky je cca 50 minut. Zámek - prohlídkový okruh vede zámeckými renesančními interiéry. Renesanční zázemí šlechtické rodiny žijící v

  E.H. http://www.hrad-velhartice.cz, 21.3. 2013

  historie

  Krásnou ukázkou originálního českého gotického hradu je státní hrad Velhartice. Můžeme jej nalézt na půl cesty mezi městy Klatovy a Sušicí, na skalním ostrohu obtékaném říčkou Ostružnou. Je to jedno z nejkrásnějších pošumavských údolí, které tato říčka vytváří, a jeho malebné zalesněné stráně dokreslují a podtrhují impozantnost a mohutnost hradní stavby. Dominanty objektu tvoří neobyčejně hmotná torza středověkého hradu: palác zvaný Rajský dům

  Petr Mejstřík, 28.5. 2002
  Pojmenování místa, původně Vilhartice, se odvozuje od blíže neznámého Vilharta. Hrad a jeho první známý majitel Bušek z Velhartic se poprvé uvádějí v r. 1318. Bušek byl komorníkem a průvodcem markraběte Karla na jeho italské výpravě r. 1337 (zemřel v Meranu). Jeho stejnojmenný syn Bušek rovněž dlel často při družině krále Karla IV. jako mistr komory (od r. 1352). Po Buškově smrti (okolo r. 1371) převzal Velhartice jeho syn Jan (zemřel před r.

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986, 11.6. 2003

  pověsti

  Don Hoef Huerta
  Don Hoef Huerta, císařský generál, vpadl do Dobříše. Cizák dobrodruh, bývalý krejčík, pak lokaj a špehoun, se všemožně přičiňoval, aby se zalíbil císaři Ferdinandovi II., mstícímu se krvavě na českém národě. Se svou zdivočelou soldateskou táhl od města k městu, pálil a vraždil a mučil zatvrzelé „kacíře“. V Dobříši chytili jeho slidiči bakaláře Pavla, který se tam skrýval, přijav místo správce. Aby měli důvod k jeho trýznění, vyzvali ho, aby

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Deštivá louka
  Všechny strasti, které doprovázely třicetiletou válku, stihly též kdysi tak šťastnou obec velhartickou, kvetoucí v blahobytu. I v ní jako jinde po Čechách zuřily nemoci, bída a hlad. Morem zemřeli chalupník Sluka a jeho žena a nechali tu tři malé, nedorostlé děti – tři osiřelá ptáčátka, hynoucí hladem, strádající bídou. K chalupě náležela dvě malá, nevýnosná políčka a kromě nich pěkná, úrodná louka, stroucí se v údolí pod vrchem Borkem. Co

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Klatovy  ( KT)
  Velhartice