Historie poutního kostela Panny Marie Bolestné

Graficke pismenko Barokní kostel byl postaven jako náhrada původní dřevěné kaple, kterou nechal postavit hrabě Karel Ludvík z Roggendorfu r. 1730. V kapli byla umístěna socha Panny Marie, která byla údajně schopna způsobovat zázraky (zázračné uzdravení) a za kterou se sjížděli poutníci z širokého okolí. V kapli se pravidelně sloužily mše, a se zvyšujícím se počtem poutníků se zvyšovala potřeba většího svatostánku.

 
Graficke pismenko Projekt na nový poutní kostel zadala dcera hraběte Karla Ludvíka, hraběnka Karolína z Roggendorfu, a to architektovi jménem Isidorus Marcellus Canevale. Hraběnka také hradila veškeré náklady spojené se stavbou nového kostela. Ten byl postaven v l. 1751-1754, stavbu vedl stavitel Vavřinec Merta. Na severní straně zůstala zachována, i když byla stavebně upravena, původní kaple. 27.10.1754 byl chrám slavnostně vysvěcen olomouckým biskupem kardinálem Ferdinandem Juliem.
 
Graficke pismenko Chrámová loď svým oblým půdorysem symbolizuje ochranu Panny Marie. Chrám zdobí kamenné sochy, jejichž autorem je sochař Ondřej Bleiberg, další výzdoba je dílem sochaře Ondřeje Schweigla. Chrámová klenba je vyzdobena malbami od malíře Kašpara Františka Sambacha, který je také autorem obrazů v kostele.
 
Graficke pismenko V kryptě pod chrámem je pochována hraběnka Karolina, která zemřela r. 1759. Původní varhany z r. 1762 nahradily r. 1986 varhany nové.

Text: historie
15.11. 2011 - čerpáno z http://www.farnostsloup.cz