Postavena r. 1911-1913 podle projektu architekta F. Ohmanna. Dnes po rekonstrukci z r. 2001. Atrium zdobí plastika Ducha pramenů ze železitého pískovce. Její součástí je Horní Zámecký pramen (č.4) a nepřístupná část Dolní Zámeckého pramene (č.3).
Hlavní obrázek místa
Pavilon Horního Zámeckého pramene
© Luděk Pitter 05/2005
Graficke pismenko Zámecká kolonáda splynula v jeden celek z původní kolonády Horního Zámeckého pramene a kolonády Dolního Zámeckého pramene. Byla postavena počátkem 20. stol. podle projektů Friedricha Ohmanna a později, krátce před II. světovou válkou, byla upravena a doplněna o plastiku Ducha pramenů ze železitého pískovce od V. Hejdy z Vídně. V současné době je po rekonstrukci z roku 2001. Její součástí je Horní Zámecký pramen a Dolní Zámecký pramen.

Zámecké prameny
Vývěr má teplotu až 64 °C , vydatnost až 200 l/min. Zámecký pramen vyvěrá 14 m nad úrovní Vřídla a je nejvýše položeným ze všech karlovarských pramenů. Starší i novější jímání Zámeckých pramenů je v suterénní chodbě pod tzv. Slunečním dvorem a bazénovým prostorem Zámeckých lázní.
L.P., 20.5. 2005

  turistické

  Dolní Zámecký pramen (pramen č. 3) Takto je označován vývěr před Duchem pramenů ve Slunečním dvoře, který má teplotu 61,4 °C a je přístupný jen klientům Zámeckých lázní. Veřejnosti volně přístupný Dolní Zámecký pramen je součástí Tržní kolonády.
  L.P., 20.5. 2005
  Horní Zámecký pramen (pramen č. 4) Vývěr má na desce uváděnou teplotu 49,8 °C. Jednalo se vlastně o technickou hříčku, kdy byla malá část silně proplyněné vody Dolního Zámeckého pramene přivedena úzkou trubičkou do pavilonu Horního Zámeckého pramene, postaveného v roce 1912. Z literatury však jednoznačně nevyplývá, zda je zásobení pramenní vázy Horního Zámeckého pramene dnes technicky stejné, nebo zda se jedná o záchyt jiného vrtu z blízkosti

  L.P., 20.5. 2005

  historie

  Zámecký pramen je znám od roku 1769, ale využíván byl až po roce 1784, kdy byla jeho voda přivedena do kamenné jímky. V roce.1909 zvítězil projekt architekta F. Ohmanna a v letech 1911 - 1913 byla podle projektu postavena Zámecká kolonáda. Její součástí je i pavilon Horního Zámeckého Pramene.
  L.P., 20.5. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  ostatní
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Karlovy Vary