popis kostela

Graficke pismenko Kostel sv. Marka je jednolodní obdélná stavba orientovaná ve směru JV-SZ. Presbytář je odsazený s trojbokým závěrem, loď sledují po stranách kaple s oratoří v patře. K jihozápadní kapli je přisazena mariánská tzv. Engelmannova kaple, k protější kapli pak hranolová věž. Kratší strany lodi jsou završeny odstupněnými štíty s volutovými křídly členěné pilastry. Kněžiště, loď i předsíň před hlavním vchodem jsou zaklenuty valeně s výsečemi, sakristie jedním polem žebrové hvězdicové klenby.

 
Graficke pismenko Zařízení pochází převážně z 18. a 19. století – hlavní oltář z pol. 18. století, kazatelna rokoková, lavice z konce 19. století.

Text: historie
20.5. 2005 - Zany (podle Umělecké památky Moravy a Slezska, část 2 [J-N], Academia, Praha 1999)