Barokní kostel byl vybudován v l. 1715-1716 přestavbou původní gotické kaple. Přestavbu inicioval olomoucký hejtman Rudolf Kryštof Přemysl z Wittenu. R. 1817 byl kostel znovu stavebně upravován. Architektonickou zajímavostí je tribuna nad varhanní kruchtou.
Hlavní obrázek místa
Pohled od zámku
© de ardoise 05/2005
Graficke pismenko Kostel sv. Františka Serafínského se nachází nedaleko zámku při okraji obce. Kostel vznikl přestavbou již dříve zde stojícího kostela, o kterém se ví pouze, že jeho loď byla plochostropá. K úpravám původně zde stojícího kostela došlo v letech 1715 – 1716. Poslední úpravy kostela jsou z roku 1817.
Jedná se o jednolodní kostel s pětibokým kněžištěm. Loď, kněžiště a sakristie zaklenuty valeně, oratoř je plochostropá. Nad vstupem kartuš se znaky Rudolfa Krištofa Wittena a zřejmě jeho manželky.
L.P., 22.7. 2005

  historie

  Kostel sv. Františka v Chudobíně
  Jedná se o původně gotický kostel, barokně upravený v roce 1716. Jedná se o jednolodní stavbu, architektonickou zajímavostí je tribuna nad kruchtou.
  24.5. 2005
  Historie kostela sv. Františka Serafínského
  Na barokní kostel byla v l. 1715-1716 přestavěna původní gotická kaple. Stalo se tak na popud olomouckého hejtmana Rudolfa Kryštofa Přemysla z Wittenu. R. 1817 byl kostel znovu stavebně upravován. Architektonickou zajímavostí je tribuna nad varhanní kruchtou. Svatým Františkem Serafínským je někdy také zván sv. František z Assisi, mnich a zakladatel františkánského řádu (přesněji Řádu menších bratří).
  23.10. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Olomouc  (OL)
  Chudobín
  Načítám seznam míst