Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme ....

oprava de ardoise

24.10.2006 13:23 atyska
viz můj komentář k husitskému kostelu - stavby jsou zdokumentovány, architekti známi a nejedná se v žádném případě o legendy!!!!!!
Chudobín je nazýván také \"obcí tří kostelů\", jejichž stavba byla vyvrcholením náboženských bojů v Chudobíně ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Kostel Církve čs. husitské byl postaven v letech 1923 – 1925, kdy pravoslavní církev ještě neexistovala. Ta až v roce 1934 zakoupila pozemek pro stavbu nového kostela v části zahrady pana Františka Mazánka, kde v zahradě mezi stromy byla již postavena provizorní kaple, v níž byla konána liturgie a věřící stáli na volném prostranství zahrady. Pravoslavný chrám projektoval archimandrita Andrej - Vsěvolod Kolomacký (slavný stavitel československých pravoslavných chrámů např. v Olomouci, Kroměříži, Třebíči, Střemeníčku, Řimicích )
Oním organizátorem staveb husitského i pravoslavného kostela byl farář Josef Žídek.