Moje místa 0

Svatá Dobrotivá

Graficke pismenko V době, kdy přebýval na Valdeku statečný a zbožný pán Oldřich Zajíc, stal se tu veliký div.

 
Graficke pismenko Bylo krásné, svěží jitro, na hradě uprostřed lesů dvojnásob příjemné. Pan Zajíc se právě probudil a s veselou myslí chtěl se pustiti do své obvyklé práce. Tu pojednou – kde se vzali, tu se vzali – stáli před ním dva jinoši ušlechtilých, krásných tváří. Pozdravili ho a požádali, aby s nimi vyšel z hradu, že mu mají sděliti cosi velmi důležitého…
 
Graficke pismenko Pan Zajíc se ustrojil a šel. Sotvaže vstoupil na nádvoří, ovanul ho vonný dech lesa a obestřel jeho smysly tak, že nevěděl, co divného se s ním děje.
 
Graficke pismenko Když se probral z libého zasnění, zpozoroval, že stojí v údolí, jímž si razí cestu bystrý potůček. Rozhlédl se udiveně kolem sebe a tu vidí opodál státi oba jinochy, kteří ho předtím navštívili. Vedle nich se vznášela žena nebeské krásy – sama Panna Maria. I padl pan Zajíc na kolena a počal se jí kořiti.
 
Graficke pismenko Panna Maria se k němu přiblížila a promluvila sladkým hlasem: "Zalíbilo se mi na tomto místě tak, že chci zde míti svůj stánek. Postav tu kostel a klášter ke své cti a slávě, k radosti mé i tisíců křesťanů, kteří sem budou putovati pro útěchu svých smutných, znavených duší."
 
Graficke pismenko Dořekla, zmizela jako mlžný oblak a s ní ztratili se i její průvodcové.
 
Graficke pismenko Pan Oldřich, označiv si toto místo, vracel se rychle na svůj hrad.
 
Graficke pismenko Když se blížil k bráně, nechtěl vrátný svým očím věřiti. Domníval se, že se před ním vznáší pouhý přelud, neboť nikdo od rána z hradu nevycházel, nikomu brány neotvíral.Teprve, když pan Oldřich na něho zavolal, byly jeho pochybnosti rozptýleny. Poznal, že je to skutečně jeho pán, který se zázračným způsobem dostal ven z hradu.
 
Graficke pismenko Pan Oldřich nemeškal s provedením přání Matky Boží. Zajel si ke králi Přemyslu Otakarovi II. a s jeho svolením vystavěl klášter Ostrov zvaný a osadil jej mnichy svatého Augustina.
 
Graficke pismenko Když pak do kostela při klášteře zbudovaného převezeny byly ostatky svaté Dobrotivé, zváno bylo toto místo Svatá Dobrotivá.

Text: pověsti
15.7. 2002 - Pověsti českých hradů a zámků I., Josef Pavel, vydal Josef Hokr v Praze r. 1947

tianDe Praha

Rozsáhlé území sahající od Žebráku přes Komárov hluboko do Brd náleželo již ve 12. století mocnému a politicky významnému rodu Buziců, od nichž odvozovali svůj původ i jeho pozdější držitelé, Zajícové z Valdeka. Již v Dalimilově kronice se k r. 1110 píše o Dětříškovi, synu Búzovu, který v tomto roce…
historie - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985

Zlaté posezení.

Na hradbách prý se tu zjevovala bílá paní. Bývalo ji vidět o půlnoci a v pravé poledne, a kdo prý jí přišel do cesty, na toho se vrhla. Hlídá ukrytý poklad, jehož částí je také zlatý stůl s dvanácti zlatými židlemi. Je to zjevení zámecké paní, kterou tu vedví roztrhli dva zločinní augustiniánští mni…
pověsti - Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa, Martin Stejskal - Albert Marenčin, nakl. Paseka r. 1991

Panna Lída

Dříve ještě, nežli se ve Svaté Dobrotivé usadili klášterníci, bydlila v tom odlehlém kraji u lesní studánky se svými služkami přelaskavá žena, již lid nazýval panna Lída. Kdykoliv někdo z okolí potřeboval pomoci, šel k panně Lídě a nikdy nebyl oslyšen. Nemocní, kteří se myli vodou z její studánky, z…
pověsti - Pověsti českých hradů a zámků I., Josef Pavel, vydal Josef Hokr v Praze r. 1947

Valdek

Romantická zřícenina hradu skrytá v temném lese nad skalnatou roklí, jíž vytéká z hlubin brdských hor Červený potok. V hradní kapli bývala přechovávána zázračná soška Panny Marie. Souvisí s pověstí o tajemném nočním „únosu“ pana Oldřicha Zajíce z Valdeka, jehož dva podivní cizinci přenesli z hradníh…
pověsti - Fantastická fakta 3/2001
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu