Svatá Dobrotivá

Graficke pismenko V době, kdy přebýval na Valdeku statečný a zbožný pán Oldřich Zajíc, stal se tu veliký div.

 
Graficke pismenko Bylo krásné, svěží jitro, na hradě uprostřed lesů dvojnásob příjemné. Pan Zajíc se právě probudil a s veselou myslí chtěl se pustiti do své obvyklé práce. Tu pojednou – kde se vzali, tu se vzali – stáli před ním dva jinoši ušlechtilých, krásných tváří. Pozdravili ho a požádali, aby s nimi vyšel z hradu, že mu mají sděliti cosi velmi důležitého…
 
Graficke pismenko Pan Zajíc se ustrojil a šel. Sotvaže vstoupil na nádvoří, ovanul ho vonný dech lesa a obestřel jeho smysly tak, že nevěděl, co divného se s ním děje.
 
Graficke pismenko Když se probral z libého zasnění, zpozoroval, že stojí v údolí, jímž si razí cestu bystrý potůček. Rozhlédl se udiveně kolem sebe a tu vidí opodál státi oba jinochy, kteří ho předtím navštívili. Vedle nich se vznášela žena nebeské krásy – sama Panna Maria. I padl pan Zajíc na kolena a počal se jí kořiti.
 
Graficke pismenko Panna Maria se k němu přiblížila a promluvila sladkým hlasem: "Zalíbilo se mi na tomto místě tak, že chci zde míti svůj stánek. Postav tu kostel a klášter ke své cti a slávě, k radosti mé i tisíců křesťanů, kteří sem budou putovati pro útěchu svých smutných, znavených duší."
 
Graficke pismenko Dořekla, zmizela jako mlžný oblak a s ní ztratili se i její průvodcové.
 
Graficke pismenko Pan Oldřich, označiv si toto místo, vracel se rychle na svůj hrad.
 
Graficke pismenko Když se blížil k bráně, nechtěl vrátný svým očím věřiti. Domníval se, že se před ním vznáší pouhý přelud, neboť nikdo od rána z hradu nevycházel, nikomu brány neotvíral.Teprve, když pan Oldřich na něho zavolal, byly jeho pochybnosti rozptýleny. Poznal, že je to skutečně jeho pán, který se zázračným způsobem dostal ven z hradu.
 
Graficke pismenko Pan Oldřich nemeškal s provedením přání Matky Boží. Zajel si ke králi Přemyslu Otakarovi II. a s jeho svolením vystavěl klášter Ostrov zvaný a osadil jej mnichy svatého Augustina.
 
Graficke pismenko Když pak do kostela při klášteře zbudovaného převezeny byly ostatky svaté Dobrotivé, zváno bylo toto místo Svatá Dobrotivá.

Text: pověsti
15.7. 2002 - Pověsti českých hradů a zámků I., Josef Pavel, vydal Josef Hokr v Praze r. 1947