Graficke pismenko První zmínka o obci pochází z roku 1275. Králem Vladislavem II.Jagelonským byla okolo roku 1502 povýšena na městečko.

 
Graficke pismenko První zmínka o kostele je z roku 1283. Původní gotický kostel byl přestavován v letech 1676 – 1680. Ke kostelní lodi byla přestavěna malá věžička nad kněžištěm a hranolová věž, tehdy ještě bez báně a hodin. Až v letech 1768 – 1769 při další přestavbě kostela byla věž osazena kopulí a hodinami se třemi ciferníky. Další přestavbou prošel kostel v polovině19. století. Tehdy byla k jižní straně přistavěna straně presbytáře oratoř a tzv. Přáslavská kaple s novým kůrem. Také byl okolo hřbitova zrušen původní velkobystřický hřbitov. K dalším drobným úpravám docházelo po celou dobu 20. století. V roce 1971 byl celý chrámový prostor upraven v rámci nových liturgických předpisů, postavena nová sakristie a zvětšen hlavní kůr. I ve druhé polovině 80. a na počátku 90. let bylo pokračováno v opravách, kostel byl nově omítnut, vnitřek vymalován, střecha a věže byla pokryty měděným plechem.

Text: historie
11.5. 2007 - Pavel Vítek