Dominikánský klášter založil r. 1371 Albert II. ze Šternberka. R. 1784 byl klášter v rámci josefínských reforem zrušen. V průběhu 18. stol. byl v několika etapách radikálně barokně přestavěn (arch. A. Beduzzi, M. Wagner), v l.1775-83 postaven nový kostel (arch. F. A. Grimm). R. 1784 klášter zrušen.
Hlavní obrázek místa
celkový pohled na klášterní kostel ze střechy htadu
© Jan P. Štěpánek 05/2015
Velmi impresívní je možnost zhlédnout loď kostela z kruchty včetně poslechu varhanních skladeb.
6.5. 2005

  turistické

  Vstupné: dospělí 60,- Kč dospělí doprovázející dítě 50,- Kč důchodci a studenti 40,- Kč děti - školáci 20,- Kč Vstupné na výtvarné výstavy ZUŠ: 20,- Kč
  28.3. 2012

  historie

  Historie kláštera ve Šternberku
  Klášter byl založen roku 1371 Albertem II. ze Šternberka. Současná podoba někdejšího kláštera v těsné blízkostí šternberského hradu pochází z 18. století a je výsledkem tvůrčí aktivity jeho posledních proboštů. Spolu s farním kostelem je nejvýznamnější barokní architekturou města. Budova proboštství, dnes fara, byla postavena za probošta Patricia Vavřince Lehmanna asi v letech 1718 - 1723, jeho nástupce Patricius Jan Meixner (1726 - 1734) nechal

  www.sternberk.cz, 6.5. 2005
  Dominikánský klášter založil r. 1371 magdeburský arcibiskup Albert II. ze Šternberka. Šternberské probošství se brzy stalo důležitým duchovním centrem. V l. 1430-1432 bylo město v obsazení husitů, kteří jej dobyli po delším obléhání, v čele s Prokopem Holým. Klášter byl obnoven v l. 1451-1461 za probošta Šimona. Po vypuknutí stavovského povstání byli řeholníci r. 1619 z kláštera vyhnáni a mohli se vrátit až po bitvě na Bílé hoře. Za dánského

  Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Dušan Foltýn a kolektiv, 28.3. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Olomouc  (OL)
  Šternberk