Hrad založený Čeňkem z Vartenberka na konci 14. století. Dobyt vojskem krále Jiřího z Poděbrad roku 1467. Po třicetileté válce již zříceninou.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil, 07/2013
Graficke pismenko Hrad Trosky se tyčí na dvou dominantních čedičových sopouších v Českém ráji jen několik málo km od Hrubé skály (na dohled). Do Turnova vláčkem a odtamtud je možné courákem do Borku pod Troskami a dále pěšky po vlastní ose. Pro motorizované je přímo pod hradem parkoviště.
28.5. 2002

  historie

  Hrad Trosky byl postaven na dvou izolovaných čedičových sucích, které předurčily vzhled i dispozici objektu. Lze říci, že stavitelé hradu, se skutečným smyslem pro účelnost a plné využití daného prostoru, pojali stavbu jako komplex budov, umístěných na skalním bradle mezi oběma skalisky s věžemi, jimž lid již dávno dal příznačná jména: vyšší a štíhlejší Panna, nižší a hmotnější Baba. Pevnost hradu spočívala jednak v přirozené neschůdnosti

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984, 28.10. 2009

  pověsti

  Husité před Troskami
  Husitské vojsko, drtící odpůrce kalicha, přitáhlo i k pyšným Troskám, jejichž pán Oto z Bergova pronásledoval stoupence „podobojí“, a chystalo se hrad pokořiti. Husité se nechtěli zdržovati jeho obléháním, neboť o něm bylo známo, že má spojení se širým okolím tajnými chodbami, jimiž možno uprchnouti až kamsi nad Rovensko. Rozhodli se zahájiti proti němu ihned boj. Střední část hradu neodolala prudkému náporu a v zápětí vzdala se husitům i

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Bába a Panna
  V XV. století žily na Troskách dvě příbuzné ženy, které se tak nenáviděly, že se každá usídlila v jiné věži. Na Bábě bydlela Markéta, vdova po Otovi starším z Bergova, na Panně její vnučka, která se jmenovala Barbora. Markéta byla zapřisáhlou katoličkou, Barbora byla víry kališnické, k níž přestoupila po smrti svého ženicha. Nejprve se mezi nimi započaly hádky pro víru. Ráno, sotvaže dopadla na zdi Báby první jitřní zář, vstala Markéta a

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Brána do jiných světů?
  Trosky, dominanta celého kraje, leží v Jičínské pahorkatině, JZ od Turnova. Dva strmé čedičové vrcholy, jejichž vzhled ještě umocnila výstavba hradu ve 14. století, jsou opředené množstvím mýtů a legend. Vždyť tento unikátní přírodní útvar lákal svým bizarním zjevem a strategickou polohou již odpradávna. A jak uvidíme, možná ještě i něčím podstatně záhadnějším, něčím, co se dotýká i těch nejskrytějších vzpomínek, jež jako genius loci občas

  Fantastická Fakta 1/2002, Jiří Unger, 4.3. 2003
  Poklad v troskách
  Trosky byly kupodivu troskami nazývány i v době, kdy hrad stál ještě nepoškozen. Mohl za to tvar útesů, na kterých stály obě věže, připomínající rozvaliny. Ota z Bergova, pán na Troskách a Chlumci, přepadl opatovický klášter v době, kdy byl jeho opatem Lazur. Je tedy možné, že ve zříceninách hradu se ukrývá alespoň část proslulého opatovického pokladu. Je to prý pod podlahou Panny v hlubokém sopouchu. Vstup zakrýval kámen v podlaze nejnižší

  Vendula Dvořáčková, 222 tajemných míst do kapsy, 21.10. 2004

  Časová osa

  1396
  Poprvé se uvádí v přídomku Čeňka z Vartemberka „z Trosk" zřejmě zakladatele hradu.
  koncem 14. století
  Finanční těžkosti přinutily Čeňka k postoupení Trosk králi Václavovi IV.
  1425
  Žižka při svém tažení na Turnovsko Trosky dobýval, přičemž vyhořela věž Baba, ale posádka na Panně se ubránila.
  1438 (?)
  Zradou se hradu zmocnil pověstný zemský škůdce Kryštof Šof z Helfenburka a jeho společník Švejkar. Ota mladší z Bergova byl zajat.
  1440
  Trosky odolaly obležení vojsky východočeského a boleslavského landfrídu.
  1444
  Ota z Bergova získal trosky zpět.
  1455
  Trosky s celým panstvím koupil Jan Zajíc z Házmburka.
  1469
  Královské vojsko oblehlo a dobylo Trosky.
  1497 - 1508
  Získal panství Jan ze Šelmberka.
  1508 - 1524
  Byly Trosky v držení Jindřicha ze Šelmberka .
  1559
  Koupil Trosky Jindřich ze Smiřic a připojil je k panství Hrubá Skála.
  1639
  Se hradu zmocnili Švédové.
  1648
  Vypálení hradu císařským vojskem a vyhnání Švédů.
  1681
  Navštívil Trosky Bohuslav Balbín, podle jeho mínění byla podstatná část hradu ještě schopna opravy a záchrany.
  1821
  Nový majitel hruboskalského panství a Trosek se stal Jan Lexa z Aehrenthalu.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  hrad
  zřícenina
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Semily  (SM)
  Troskovice