Graficke pismenko Chrám Narození P.Marie stojí v těsné blízkosti původního pozdněrománského kostela, jeho stavba začala v roce 1744. Postaven je v pozdněbarokním slohu. Stavba se však protáhla až do roku 1769. Navíc dnes charakteristické věže byly dostavěny až v roce 1936 díky sbírce faráře B.Blažka podle projektu architekta Dr.K.Hilberta, protože v roce 1768 majitel brtnického panství stavbu pozastavil a téměř 170 let k tomu nebyla příležitost.

 
Graficke pismenko Samotný chrám je 40m dlouhý a 26m vysoký a tvoří dalece viditelnou dominantu.
 
Graficke pismenko Původně obsahoval dřevěný oltář nahrazený v roce 1797 mramorovým. V okenních výklencích jsou dnes čtyři oltáře, na konci 18.století byla vymalována průčelní stěna presbytáře plastickými malbami. Boční stěny a loď kostela byly původně bílé, později modrožluté a nakonec je zakryla malbaz roku 1903 od Jakuba Ballona. Pod kazatelnou visí zajímavé obrázky z roku 1724-1730 vyrobené z včelího vosku, kterým se říká papežské agnusy. Z roku 1924 pochází dřevěný misijní kříž od akademického sochaře Suchardy.
 
Graficke pismenko Po roce 1960 došlo k úpravám, při nichž byly opraveny oba kostely, včetně nové dlažby a opravy oltářů, byly také pořízeny nové varhany a lavice.

Text: turistické
5.5. 2005 - Roman Řezáč