Historie kostela Narození Panny Marie v Přibyslavicích

Graficke pismenko Barokní kostel byl postaven u původního románského kostela sv. Anny a Jakuba Většího z r. 1224. Výstavba nového kostela souvisí s údajně zázračnou malbou P. Marie na vnější stěně staršího kostela. Díky této malbě se Přibyslavice staly poutním místem. R. 1724 byla na ochranu malby postavena kaple, její stavbu zadal hrabě Antonín Rombald Collalto.

 
Graficke pismenko V l. 1744-1768 byla za hraběte Tomáše Collalta započata stavba chrámu Narození Panny Marie, ale nebyla dokončena. R. 1968 jí přerušil nový majitel panství hrabě Jan Nepomuk Collalto. Průčelí kostela vč. výrazných věží bylo dokončeno až r. 1936 díky sbírce p. faráře Františka Čermáka. Projekt vypracoval architekt Kamil Hilbert. Původní dřevěný oltář byl nahrazen r. 1797 mramorovým. Po r. 1960 byly oba kostely opraveny, oba jsou dnes památkově chráněnými objekty.

Text: historie
18.11. 2011 -