Historie kostela Povýšení sv. Kříže v Libavé

Graficke pismenko Farní kostel v Libavé se poprvé zmiňuje i s farou r. 1528. Původní kostel byl jako velmi zchátralý zbourán a na jeho místě byl v l. 1662-1666 postaven kostel nový. Později byl stavebně upravován. R. 1817 část města vč. kostela a fary vyhořela, kostel byl silně poškozen. Opravy po požáru trvaly až do r. 1837. Interiér kostela byl bohatý na řezbářské práce a dominovaly mu mohutné varhany. Původně měl kostel 5 zvonů, nejstarší byl z r. 1505, největší z r. 1936.

 
Graficke pismenko R. 1949 byl kostel církvi zabaven a přešel do majetku armády. V celé oblasti byl zřízen Vojenský výcvikový prostor Libavá, kostel se nacházel v areálu kasáren a sloužil jako skladiště. R. 2001 byl kostel již v havarijním stavu, na což reagovali místní občané peticí, zaslanou ministerstvu obrany. Armáda navrhovala zbourat loď kostela a ponechat pouze věž, což občané odmítli. R. 2002 byly uvolněny finanční prostředky na opravu střechy lodi a nejnutnější opravu kostela, s pracemi se začalo ještě r. 2002.
 
Graficke pismenko R. 2004 byl kostel předán ze správy vojenské posádky do správy Újezdního úřadu. R. 2005 byl kostel otevřen pro veřejnost, poprvé od doby kdy byl zřízen vojenský prostor. Podle návrhu z r. 2011 má být kostel i s městečkem vypuštěn z vojenského výcvikového prostoru.

Text: historie
16.11. 2011 - čerpáno z: http://www.kostely.tnet.cz