Dřevohostice - bílá paní

Graficke pismenko Na zámku prý kdysi dávno žila zlá paní, která velmi sužovala lid. Robotníci ji prokleli, a proto po smrti nenalezla klid. Zjevovala se, celá bílá, z úst jí šlehal oheň a v zubech držela klíč. Prý jednou prosila místního osadníka, aby jí klíč vytáhl. Ten se však polekal a utekl. Volala za ním, že musí čekat dalších padesát let na vysvobození a bloudit po lesích. Od té doby ji prý již nikdo neviděl.

Text: pověsti
24.6. 2006 - IvoR 2006-z knihy Moravskoslezské pověsti(J+J.Poláškovi 2000)