Graficke pismenko V severní části obce se pod zámkem nachází kostel sv. Kunhuty, jehož základy sahají až do 13. století. Dnešní podoba kostela je z konce 19. stol, kdy byla přistavěna 42 m vysoká věž.

 
Graficke pismenko Jedná se o podélnou, jednolodní, plochostropou stavbu ukončenou kněžištěm. Při severní zdi je sakristie s  plochostropou oratoří v patře. Při západním průčelí hranolová věž a pod ní hlavní vstup do kostela. Při opravě v roce 1924 byly pořízeny tři zvony a říká se, že jejich souhra byla překrásná. Byly bohužel zrekvírovány za 2. světové války a po válce pořízené nové zvony již tak neznějí.
 
Graficke pismenko Zařízení kostela je z části z 18. stol. a z části z 20. stol.

Text: turistické
27.4. 2005 - L.P.