Historie kostela Navštívení Panny Marie v Suchdole-Vysoké

Graficke pismenko Podle starší literatury stojí kostel na místě již od 10. stol., kdy byl postaven v raně románském stavebním stylu. Ve 13. stol. měl být rozšířen přestavbou v raně gotický kostel, který se zachoval téměř ve své původní podobě. Jeho nejstarší částí je sakristie, která bývala původním kostelem. Novější literatura však považuje sakristii za současnou se zbytkem stavby a řadí celý kostel do jedné raně gotické stavební fáze z poslední třetiny 13. století.

 
Graficke pismenko Ve věži kostela visí zvon ulitý r. 1472 kovářem Ondřejem Ptáčkem z Kutné Hory.
 
Graficke pismenko V lodi kostela se dochoval raně barokní oltář z r. 1648 s původními obrazy, kazatelna z r. 1700, kruchta (kůr) z r. 1722 a dřevěný strop z 1. pol. 18. stol.
 
Graficke pismenko Kostel je zapsán v seznamu kulturních památek ČR.

Text: historie
24.11. 2011 -


OOO