Graficke pismenko Základem vsi býval statek, který držel roku 1318 Vaněk z Kolče. Jeho potomci tu poté sídlili do počátku 15. stol. Snad někdy již ve 14. století zde vznikla tvrz. Její přesné umístění není známo, stejně jako není nic blíže známo o pozdějším sídlo za Jana Albrechta Pětipeského.

 
Graficke pismenko Dnešní zámek nechali postavit Ubelliové v letech 1713–1714. V tomto období byla postavena a vysvěcena i zámecká kaple Nejsvětější Trojice a založena zahrada. K výstavbě dnešního zámku došlo snad za Libora Václava Ubelliho ze Siegburgu. Poté zde sídlil jeho bratr Daniel Leopold, který vybudoval v zámecké kapli rodinnou hrobku. Počátkem 60. let 19. století zámek získala královská komora a připojila jej k nedalekému panství Zvoleněves. Po roce 1918 se zámek stal majetkem statku patřícího pod Správu státních statků Zvoleněves a po roce 1945 se stal majetkem státního statku Zvoleněves. Po roce 1989 byl zámek prodán. Nové majitelé jej použili jako jistiny pro bankovní úvěry, o zámek se nestarali a podle některých kroků (nařezané trámy krovu, díry ve střeše, záhadný požár barokní sýpky atd.) měli zřejmě v úmyslu zámek zbořit a pozemky využít ke spekulativním účelům.
 
Graficke pismenko Roku 2006 místní nadšenci spolu s obcí založili Nadační fond Koleč a r. 2008 v nucené dražbě zámek odkoupili. Od té doby se fond snaží zámek zachránit. Dlouho se mu dařilo získat finanční prostředky jen na nejnutnější opravy, až roku 2015 se podařilo získat dotaci 15 mil. Kč z norských fondů, s jejichž pomocí fond plánuje zámek opravit a v bočním křídle zřídit muzeum včelařství, které mělo v okolí velkou tradici (v Kolči např. existovala výrobna medometů). Nadace plánuje muzeum otevřít již v návštěvnické sezóně 2016.

Text: historie
21.4. 2005 -