Kostel byl postaven koncem 14. stol. a původně býval součástí rozsáhlého klášterního komplexu benediktinů. Klášter byl r. 1421 vypálen a zbořen chrudimskými přívrženci husitů. Kostel byl několikrát opravován, v l. 1851-1865 byl regotizován. Kolem kostela se rozkládá starý hřbitov.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na kostel směrem od Práčova
© Roman Řezáč 04/2005
Graficke pismenko Osada Práčov je částí obce Svídnice. Kostel, který byl součástí klášterního komplexu, stojí mírně stranou obce.
V případě Práčova se nedá říct, že by kostel tvořil dominantu obce, jak to obvykle u těchto malých obcí bývá. Dalece viditelná je především blízko něj stojící vysoká vodárenská vyrovnávací věž a hydroelektrárna.
Západně od obce Práčov, v v severní části CHKO Železné hory leží přírodní památka Boušovka (chráněná od r. 1950) - mělký rybníček s výskytem růžové formy leknínu bílého.
Roman Řezáč, E. Horáková, 16.10. 2012

  historie

  Kostel svatého Jakuba byl postaven ve 14. století jako součást rozsáhlého klášterního komplexu benediktinů, který byl založen r. 1360 Jarošem Lacembokem z Chlumu. Tomu se však stalo osudné husitské období - v roce 1421 byl pobořen chrudimskými přívrženci husitů. Později v 15. století byl kostel obnoven, roku 1675 byla opravena loď kostela a další opravy byly provedeny v letech 1788, 1851 (nápis vložený do vnější fasády) a 1865. Na kostelní

  Roman Řezáč, E. Horáková podle Umělecké památky Čech 3., Emanuel Poche a kol., Academia 1980, 20.4. 2005
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 2.10. 2012

  popis

  Orientovaný jednolodní kostel s hlubokým, pětiboce uzavřeným presbytářem a osmihrannou věží před západním průčelím, s opěrnými pilíři (jižní strana bez přípor přiléhala pravděpodobně k bývalému klášteru), se sakristií na jižní straně presbytáře a předsíní na jižní straně lodi. Presbytář je zaklenut dvěma poli křížové žebrové klenby a úzkými kápěmi závěru klenby, žebra mají profil štíhlého stlačeného hruškovce na kalichových konzolách nesených

  E. Horáková podle Umělecké památky Čech 3., E. Poche a kolektiv, Academia 1980; Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, ročník 11. Politický okres chrudimský (1900), 16.10. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Chrudim  (CR)
  Práčov