Graficke pismenko Oblast údolí řeky Nisy byla v dávných dobách osídlena slovanským obyvatelstvem. Svědčí o tom i jméno „Grat“, které uvádí v r. 1288 listina kláštera v Marienthalu (dnes NDR), a v r. 1331 je uváděn z žitavské listině „Grot“. Již samotné jméno napovídá, že zde v dávných dobách stával hrad (grat), který zřejmě chránil tuto oblast. Hrad stával pravděpodobně na pahorku vlevo od cesty vedoucí ke Grabštejnu. Protože po tomto hradu nezůstala žádná stopa, domnívali se někteří badatelé, například A. Ressel, že to byl nevelký dřevěný objekt, který sloužil svému účelu patrně jen krátkou dobu.

 
Graficke pismenko Ve 14. století si postavil zřejmě na tomtéž místě Jindřich z Donína hrad, u kterého byla kaple, uvedená v konfirmačních knihách z r. 1391, což je i první zpráva o hradu. Zdá se, že po rozdělení grabštejnského panství v r. 1549 se stal Hrádek sídlem Bedřicha z Donína. Své sídlo zde měl i jeho bratr Jaroslav z Donína. O dějinách hradu a jeho vzhledu se však nedochovaly žádné zprávy. Teprve archeologický průzkum v r. 1928 zde odhalil zbytky sklepení.
 
Graficke pismenko V r. 1721 přistavěl hrabě Josef Gallas – tehdejší majitel grabštejnského panství – objekt pro úředníky panství a později ho Gallasové ještě rozšířili přístavbami pro průmyslové účely, jimž sloužil až do poloviny 19. století (budova čp. 66 – 68). Hraběnka Johanna Emerencie Gallasová zde v r. 1723 zřídila textilní manufakturu a ředitelem podniku se stal hejtman gallaskovského panství Elias Kessler. Manufaktura však pracovala jen s velkými obtížemi. Kessler se dopustil mnoha přehmatů, nakonec byl zatčen a podnik chátral. V r. 1812 zde byla zřízena výrobna lahví, do kterých se plnila minerální voda z Lázní Libverda. V r. 1850 byl celý objekt přestavěn na byty pro panské úředníky a od r. 1896 sloužil jako dětský útulek.

Text: historie
13.2. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy