Dvoupatrová budova zámku s raně barokním arkádovým průčelím obsahuje pův. gotickou tvrz vladyků z Čestic, přestavěnou renesančně Hodějovskými po r. 1600. Po r. 1660 doplněna raně barokní 10tibokou přístavbou kaple a parkem s grottou a pavilonem.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na budovu zámku z parku od východu
© Filip Matoušek 03/2005
Pěkný zámek postavený v místech starší tvrze v severní části obce Lčovice nedaleko Čkyně, asi 500 metrů od hlavní silnice Strakonice - Vimperk.
Filip Matoušek, 8.4. 2005

  historie

  Historie a popis
  Nejstarší historická zpráva o Lčovicích pochází z roku 1321, kdy se uvádí jistý Zbraslav – Sbraslao de Ebizouiz; roku 1360 připadla ves jako odúmrť koruně a král ji věnoval Bočkovi z Velhartic. Po několika dalších majitelích z řad místních zemanů získali Lčovice na konci 14. století vladykové z Čestic, z nichž Heřman působil od roku 1476 také jako purkrabí na nedalekém Helfenburku. V průběhu 17. století za Hodějovských z Hodějova byla zřejmě

  F. Kašička - B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Prachaticku. Okresní muzeum v Prachaticích 1990., 8.4. 2005
  První zpráva o Lčovicích se zachovala z r. 1321, kdy se uvádí Zbraslav ze Lčovic. V r. 1397 se připomíná Jan ze Lčovic jako purkrabí na strakonickém hradě. Na přelomu 14. a 15. století přešly Lčovice do držení vladyckého rodu z Čestic. Poslední člen rodu, Přech, neměl mužské potomky a odkázal statky Lčovice a Čestice své dceři Janě, která se na začátku 17. století provdala za Bernarta z Hodějova. V době držby Hodějovských došlo k přestavbě

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, 21.8. 2005
  Ve Lčovicích (nebo v Elčovicích, jak se obyčejně říká) jest čtverhranatý zámek starodávného založení. Ves se připo- míná již r. 1360, kdež dvůr zdejší spadl na krále a darován Bočkovi z Vilhartic. Roku 1366 daroval Mikuláš Kosoř z Nihošovic a Bedřich z Želibořic, bratří, plat na vsi své Lčovicích klášteru Píseckému. 1) Roku 1397 připomíná se Jan ze Lčovic, jenž byl purkrabí na Strakonicích. 2) Nedlouho potom dostaly se Lčovice v držení vladyk

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého XI/276, 21.8. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Prachatice  (PT)
  Lčovice