Silniční most v Postoloprtech

Graficke pismenko V rámci stavby císařské silnice z Prahy přes Slaný, Louny a Chomutov na saské hranice bylo nutno překonat i často zaplavovanou širokou nivu Ohře u Postoloprt. V letech 1845–53 bylo proto zřízeno přemostění, které se skládalo ze tří kamenných obloukových mostů (osm a pět polí na pravém břehu, osm polí na levém břehu) nad inundačním územím a řetězového mostu přes vlastní řečiště. Mezi jednotlivými mosty a terasami na obou březích inundační kotliny byly nasypány náspy.

 
Graficke pismenko Přemostění sloužilo beze změn do počátku 20. století. Narůstající silniční doprava a zhoršující se stav řetězového mostu vedly k jeho náhradě trojpolovým obloukovým mostem o rozpětí 28,1 + 31,4 + 28,1 m se střídmým secesním dekorem. Most je jednou z nejstarších betonových staveb svého druhu v Čechách.
 
Graficke pismenko Po postavení obchvatu Postoloprt koncem 70. let 20. století vede po mostě již jen silnice III. třídy z Března u Loun do Postoloprt. Kamenné obloukové mosty byly někdy v té době zhyzděny betonovým torkretem. Most nabízí výhledy na hlavní dominanty města.

Text: historie
3.1. 2010 - Ivan Grisa, dle H. Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl, Libri 2003