zámek Nová Horka

Studénka-Nová Horka
Původně tvrz připomínaná až v 16. stol. Od roku 1660 do roku 1945 v majetku hrabat Vetterů z Lilie. Nejprve přistavena kaple a v pol. 18. stol. tvrz přestavěna na barokní zámek. Dnes ústav sociální péče.
Hlavní obrázek místa
Zahradní průčelí
© Luděk Pitter 04/2005
Graficke pismenko Zámek Nová Horka, dříve též Neuhüble, stojí na území města Studénka, v části Nová Horka. Pojedete-li ze Studénky po okresní silnici č. 464 na Příbor a v osadě Nová Horka odbočíte vlevo dojedete až k zámku.

Dnešní vzhled zámku je z poslední přestavby z poloviny 19. stol. Jedná se převážně o jednopatrovou členitou, trojkřídlou budovu s krátkými bočními křídly. V zahradním průčelí portikus s balustrádou a pískovcové plastiky. Při západní straně zámku přistavěna kaple Nalezení sv. Kříže snad z roku 1729. Kaple je obdélná s půlkruhovým závěrem.
Okolo zámku park, začleňující původní lužní les, s kamennou vyhlídkou, obehnaný zdí zdobenou plastikami.
Zámek je dnes využíván, jako sociální ústav pro ženy.

V obci socha Jana Nepomuckého ze 2. poloviny 18. stol.
L.P., 4.4. 2005

  historie

  Nová Horka je poprvé zmiňována roku 1374, kdy byl jejím držitelem Vok z Kravař. Tvrz je poprvé připomínána až v roce 1561. Podle některých autorů ji postavil Hanuš Haugvic z Biskupic. V roce 1660 získali panství Vetterové z Lilie a drželi je až do roku 1945. V roce 1729 přistavěli Vetterové k tvrzi kapli a roku 1742 Karel Josef Vetter (podle jiných Karel František Vetter) přestavěl tvrz na barokní zámek. Roku 1775 dal Antonín Vetter rozšířit

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, 4.4. 2005
  Historie zámku v Nové Horce
  Ve třináctém století byla Nová Horka statkem olomouckého biskupství. První zmínka pochází z roku 1374, kdy je zde doložen Vok z Kravař. Roku 1411 ji drží Lacek I. z Kravař. Roku 1434 drží Štramberk a k němu patřící statky Jan Puklice z Pozořic. Po něm se panství ujal roku 1437 jeho syn Vilém a od 22. února 1440 byl vzat na spolek i jeho bratr Boček. Roku připadá panství1471 Jindřichovi Černohorskému z Boskovic. Jeho potomek Lacek z Hustopeč

  Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003), Jan P. Štěpánek, aktualizováno r. 2015 o zprávy z tisku, 11.4. 2006

  popis

  Popis kaple
  Obdélná kaple s půlkruhovým závěrem přiléhá severovýchodní průčelní stranou k budově zámku. Boční fasády kaple jsou hladké, tříosé, s okny s půlkruhovými záklenky v profilovaných šambránách s klenákem. Mezi okny jsou lisény, opticky podpírající korunní kladí. Ve střední ose jižní strany je hlavní vchod do kaple s kamenným ostěním. Fasáda kněžiště je hladká, prolomená pouze dvojicí nerámovaných oken. Střecha kaple je sedlová, s jednoduchým

  Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003), Jan P. Štěpánek, 11.4. 2006
  Popis zámku
  Budovu tvoří trojkřídlá dvoupodlažní stavba podélného půdorysu. Průčelí zámku má 15 okenních os, ve středu je tříosý rizalit, po stranách jsou mělká čtyřosá křídla, která před zámkem vytvářejí čestný dvůr (cour d´honneur). Ve středu zahradního průčelí je portikus zakončený balustrádou. Na sloupcích jsou umístěny plastiky. Fasády v zásadě zachovávají původní barokní členění. Přízemní fasáda je členěna pilastry, v patře jsou lisénkové rámy. Okna

  Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003), Jan P. Štěpánek, 11.4. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)