Moje místa 0

Svatý Florián (Florián z Lorchu)

Graficke pismenko Svatý Florián je katolický mučedník a svatý. Je patronem hasičů a profesí, která souvisejí s ohněm – pekařů, hrnčířů, hutníků, kominíků. Zobrazován bývá v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho sochy se vztyčovaly na ochranu proti požárům.

 
Graficke pismenko Svatý Florián se podle legendy narodil v 2. pol. 3. stol. v Zieselmaueru nedaleko Vídně a stal se římským vojákem. Sloužil jako vedoucí kanceláře místodržícího v  Lauriaku – dnešní Lorch v okolí dnešního Lince, které tehdy patřilo k římské provincii Noricum. Tamní místodržitel Aquilinus dal r. 304, když císař Dioklecián vydal jeden z několika protikřesťanských ediktů, zavřít a usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florián dozvěděl, spěchal jim na pomoc. Byl však chycen a mučen, aby se zřekl své víry. Když tak neučinil, byl bez ohledu na své zásluhy v armádě a bezúhonný život odsouzen k smrti. Dne 4. 5. roku 304 mu byl na krk přivázán mlýnský kámen a byl hozen do řeky Enže.
 
Graficke pismenko Svatý Florián je jedním ze skupiny Čtrnácti svatých pomocníků, uctívaných společně v římskokatolické církvi. Jejich přímluva má být zvlášť nápomocna především proti nemocem. Skupina vznikla ve 14. stol. jako důsledek epidemie moru.

Text: historie
21.8. 2012 - http://cs.wikipedia.org

tianDe Praha

Barokní socha sv. Floriána, patrona hasišů a ochránce před požáry, na mohutném kamenném podstavci na kuřimském náměstí. Na podstavci sochy je jako datum vzniku uveden letopočet 1679, v Kronice moravské se uvádí jako rok vybudování r. 1680. Zajímavostí snad může být, že oproti jiným sochám sv. Flori…
turistické - jps7
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu