Trojkřídlý dvoupatrový zámek vznikl přestavbou Goticko-renesanční tvrze, postavené za Fulštejnů poč. 16. st. V 2. pol. 16. stol. Bernard Pražma zámek renesančně přestavěl. V 17. stol. byl rozšířen, po požáru v 18. stol. barokně upraven. Vyhořel na konci 2 sv. války, opravou získal současnou podobu.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Pitter 08/2004
Graficke pismenko Zámek Bílovec je dominantou stejnojmenné obce. Stojí na okraji strmého svahu v její jihovýchodní části, jen kousek od náměstí. Zámek v roce 1945 vyhořel a současný vzhled získal při opravách po požáru.
Budova zámku je dvoupatrová, trojkřídlá se dvěma nárožními válcovými věžemi po stranách hlavního středového křídla, které je začleněno do hradeb na okraji svahu.
Pravděpodobně již v 18. stol. byla při zámku založena okrasná zahrada ve francouzském stylu.
13.3. 2005

  turistické

  Stálé expozice na zámku:
  Historie bíloveckého zámku
  Rod Sedlnitzkých z Choltitz
  Lov a myslivost v proměnách doby
  Dětská zbrojnice - v interaktivní expozici čeká všechny odvážné kluky (i děvčata) komnata plná rytířské zbroje a vše je k vyzkoušení – meče, štíty, helmy z různých historických období, halapartny a jiné tyčové zbraně z dílny papírového platnéře Jiřího Havlise z Borovan. Rodiče se nemusí obávat nebezpečí zranění, tato

  E.H. podle http://www.zamekbilovec.estranky.cz/, 8.8. 2013
  Zámecká kaple - přístupná od září 2013
  Od září r. 2013 bude zase přístupná zámecká kaple, kde budou do té doby nainstalovány tři náhrobky Sedlnitzkých z Choltitz převezené (po restaurování) z bývalého městského hřbitova.
  E.H. - info E. Valeš, 8.8. 2013

  historie

  Vis armorum - silou zbraní aneb neklidné vánoce roku 1648
  Historická předehra V červenci roku 1627 jsou z Bílovce císařským vojskem vytlačeni Dánové. Následně město vítězné vojsko řádně vydrancuje a opravdu nešetří nikoho.Také zámek kapituloval. Pražmův hejtman Jindřich Karel Vichrovský z Vichrova skládá zbraně a přijímá nabídku volného odchodu. Císařští se zmocnili rozsáhlé pražmovské zbrojnice umístěné na zámku včetně několika kusů těžkých děl. Od října 1629 zasedá v Opavě exekuční komise a

  Eduard Valeš , 14.11. 2014
  Základy této stavby vybudovali pravděpodobně Jan a Václav z Fulštejna na počátku 16. stol. Zda již před tím na tomto místě existovala nějaká stavba se neví. Opevnění města, jehož je stavba součástí, vzniklo pravděpodobně o století dříve. Ve druhé polovině 16. století, kdy majitelem byl Bernard Pražma, došlo k rozsáhlé renesanční přestavbě. A později byl zámek rozšířen Karlem Pražmou na počátku 17. stol. téměř do dnešní podoby. Od poloviny 17.

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, 13.3. 2005
  Stavba barokního zámku
  V urbáři barona Sedlnického z roku 1696 je také stručný popis zámku. „U tohoto města je panský zámek, s rozličnými velkými i malými pokoji, na všech čtyřech stranách z kamene k pohodlí, nahoře i dole vystavěný, s klenbami, sklepy, komorami, vozovnou, pivovarem a sladovnou, palírnou a sýpkou – vše obehnáno silnou zdí pro případ ohrožení.“ Tento popis nás zřetelně informuje o čtyřkřídlé dispozici vlastní zámecké budovy. Zajímavé také je, že

  Eduard Valeš, 25.2. 2012
  Bílovecký zámek v době pobělohorské
  Roku 1604 zdědil zámek a panství Karel Pražma z Bílkova, významný představitel luteránské šlechty a aktivní účastník stavovského odboje proti císaři Ferdinandovi II.. V letech 1604-1608 a 1614-20 byly na jeho zámku v Bílovci uloženy opavské zemské desky a podstatná část zemského archívu. Po dobu 16 let (1604-18) se zde konaly opavské zemské sněmy. Urbář panství z roku 1606 se stručně zmiňuje o šlechtickém sídle při městě Bílovci. Zámek měl po

  Eduard Valeš, 25.2. 2012
  Jak se žilo na zámku
  Přestože baron Václav Karel Sedlnický neztrácel ze zřetele reprezentační funkci, měl zámek sloužit především obytnému účelu. Dveřmi navzájem spojené pokoje musely být uspořádány tak, aby služebnictvo vykonávalo své práce bez rušení panstva. V zámku bylo vytápění kachlovými kamny se zadním přístupem to zabránilo znečištění komnaty s drahocenným vybavením popelem či sazemi. Pokoje samotného barona byly umístěny v severním křídle zámku, módně

  Eduard Valeš, 25.2. 2012
  Konec starých časů (historie od r. 1945)
  Skutečným koncem starých časů byla druhá světová válka, hlavně její závěrečná fáze, která znamenala definitivní konec šlechty na našem území. Výjimkou nebyli ani bílovečtí Sedlničtí, kteří území české republiky opustili po zralé úvaze na samém sklonku války s nadějí, že se na svůj zámek po přechodu fronty vrátí. Majitel velkostatku hrabě Dr. Sigmund Sedlnický z Choltic se synem Jiřím a nejmladší dcerou Marií Magdalenou (zemřela 29.12.1945 ve

  Eduard Valeš, 25.2. 2012
  Zámecká kaple
  Velice důležitou součásti zámku, určenou pro duchovní život bílovecké šlechty, byla zámecká kaple. Doba jejího vzniku ovšem zůstává otázkou. Kusou informaci o existenci kaple na zámku nám podává děkanská matrika Bílovce z roku 1672. V původním čtyřkřídlém renesančním zámku se patrně nacházela v onom čtvrtém křídle, jehož skutečnou podobu bohužel neznáme. Za Sedlnických z Choltic pokračovala na panství tvrdá protireformace. V letech 1649 – 1652

  Eduard Valeš, 25.2. 2012
  Ryby
  Bylo kalné listopadové ráno roku 1650. Baron Václav Zikmund Sedlnitzký z Choltic pán na Bílovci, Třebovicích a Slavkově si hodlal ještě pospat, jak se slušelo v tak nevlídný den. Ale nezdařilo se. Ještě neotevřel ani oči, ale už slyšel jak jeho paní, Bohunka Alžběta z Pražmů láteří a její křik se rozléhá zámeckými chodbami. Chtě nechtě se zvedl z lože a vyšel na chodbu. Tam stála paní Alžběta, kuchařka a dva hajduci. „Pět kop, rozumějí

  Eduard Valeš , 14.11. 2014

  pověsti

  O Bětě
  V sedmdesátých letech 19. stol. bydlel na zámku pan Karel Sedlnický, zván Baron Luši. Ložnici míval do dvora, aby nic nerušilo jeho spánek. Domácnost vedla hospodyně Běta, neoblíbená a zlomyslná. Jednou byla nalezena s kulkou v hlavě. Říkalo se, že byla hubatá na svého pána a ten ji radši zastřelil, než by ji dál poslouchal, jiní mínili že to učinil v sebeobraně, když na něj šla z nožem. Ať to bylo jakkoli, jisté bylo, že na zámku začalo

  IvoR2006-z knihy Moravskoslezské pověsti (J+J Poláškovi 2000), 23.6. 2006
  Přízrak na zámku
  Řada zámků oživuje v pověstech vzpomínku na Bílou paní, která se často zjevovala v hodině půlnoční nemaje klidu a pokoje. Bohužel tyto zjevení přinášejí sebou neštěstí, nehody, smrt nebo jiné pohromy. Budeme vám vyprávět jeden strašidelný příběh, který se odehrál na bíloveckém zámku v době poměrně nedávné. Před mnoha lety (rok 1920 pozn. autora) přišlo velice suché a teplé léto. Občané Bílovce museli znovu začít čerpat vodu z hlubokých studní,

  Eduard Valeš, 25.2. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko
  zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)
  Bílovec