Nevhodně účelově přestavěný zámek v areálu Třineckých železáren. Postaven Sobky z Kornic kolem r. 1652. V 19. století přestavěn Beessy z Chrostiny do klasicistní podoby, kterou si uchoval až do poloviny 20. století.
Hlavní obrázek místa
Pohled na jižní fasádu dnes bývalého zámku
© Miroslav BITTER 2005
Graficke pismenko Ačkoliv by se mohl Třinec zdát jako moderní průmyslové město bez historických památek, není tomu tak nebo alespoň tomu tak nebylo vždy. Součástí Třince je i do roku 1946 samostatná obec Konská jejíž historie sahá až do 13. století. Správní a reprezentativní centrum Konské tvořil původně barokní zámeček, vybudovaný v polovině 17. století. Za Sobků z Kornic. K velké přestavbě zámku v moderní klasicistně – empírové sídlo došlo koncem 30. let 19. století za Beessů z Chrostiny, kteří k jeho přestavbě pozvali slavného architekta J. Kornhüsela z Vídně. Osudnou pro zámek se stala blízkost rozvíjejících Třineckých železáren, které nakonec zámek ...
Jan P. Štěpánek, 11.1. 2007

  historie

  Historie Konské a zámku
  Obec Konská se jako mnoho vesnic v okolí poprvé připomínána v soupisku desátků vratislavskému biskupu z roku 1305. Je však velmi pravděpodobné, že vznila již ve 13. století. Jejím majitelem byl těšínský kníže, avšak Konská často náležela jeho leníkům. Později ves kníže odprodal a již ke konci 15. století byl jejím držitelem Václav Sobek z Kornic, potomek starého slezského rodu. V roce 1614 potvrdil Konské kníže její privilegia. Kolem roku

  Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek a kolektiv: Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku, Alpress, Frýdek-Místek 2006, 11.1. 2007
  Popis zámku v Konské
  Zámek Konská – pod vlivem klasicismu dostal zámek členěnou empírovou fasádu s výrazným vstupním rizalitem. Přestavbou vznikla dvoupatrová budova s dvěma krátkými jednoosými jednopatrovými bočními přístavky na východní a západní straně. Hlavní průčelí budovy, které bylo zvýrazněno štítem s hodinami uprostřed dvoupatrového kubusu, bylo obráceno směrem k severu do nevelkého parku, na nějž navazoval rozsáhlý hospodářský dvůr. Fasádu členily vypuklé

  Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek a kolektiv: Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku, Alpress, Frýdek-Místek 2006, 11.1. 2007
  Popis letního zámečku Sanssouci
  Zámek Sansssouci - byla nevelká jednopatrová budova krytá mansardovou střechou se vstupním průčelím obráceným k západu. Na severozápadě a jihovýchodě zámek lemovaly dvě protáhlé přízemní budovy hospodářské funkce. V ose celého souboru směrem k severovýchodu na hospodářská stavení navazovala zahrada.
  Jan P. Štěpánek podle J. Tichánek a kolektiv: Šlechtická sídla na Frýdecko - Místecku, Alpress, Frýdek-Místek 2006, 11.1. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  zachovalý
  není známo
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Konská