Graficke pismenko Ačkoliv by se mohl Třinec zdát jako moderní průmyslové město bez historických památek, není tomu tak nebo alespoň tomu tak nebylo vždy. Součástí Třince je i do roku 1946 samostatná obec Konská jejíž historie sahá až do 13. století.

 
Graficke pismenko Správní a reprezentativní centrum Konské tvořil původně barokní zámeček, vybudovaný v polovině 17. století. Za Sobků z Kornic. K velké přestavbě zámku v moderní klasicistně – empírové sídlo došlo koncem 30. let 19. století za Beessů z Chrostiny, kteří k jeho přestavbě pozvali slavného architekta J. Kornhüsela z Vídně. Osudnou pro zámek se stala blízkost rozvíjejících Třineckých železáren, které nakonec zámek i s areálem dvora a nedalekého letního zámečku Sanssouci pohltily. Dvůr i letní zámeček zanikly. Zámek byl nevhodně účelově přestavěn v kanceláře a šatny zaměstnanců, čímž zcela ztratil svou historickou i architektonickou hodnotu.
 
Graficke pismenko Můžeme však říci, že alespoň zůstal stát. Podobné štěstí v kraji mnoho zámeckých objektů nemělo.
 
Graficke pismenko Zámek se zaniklým osově souměrným dvorem k němuž vedl přístup lemovaný alejí stromů a alejí se nacházel přímo ve středu Konské, nedaleko pravého řeky Olše. Severně od něj odděloval zámek od dvora drobný potok tekoucí od Líštné. Dnes se znehodnocená budova zámku nachází na severním okraji rozlehlého areálu Třineckých železáren a každý ji snadno pozná díky výrazně červené fasádě.

Text: turistické
11.1. 2007 - Jan P. Štěpánek