Zřícenina snad královského hradu, doloženého k r. 1272 za Protivce z Herštejna. Po r. 1331 majetkem pražského biskupství. R. 1510 dobyt a rozbořen jako sídlo loupeživého Zdeňka Dobrohosta z Ronšperka. Zachována spodní část okrouhlé věže.
Hlavní obrázek místa
Pohled na zbytky jižní okrouhlé věže z prostoru bývalého paláce
© Filip Matoušek 08/2001
Graficke pismenko Zřícenina Starého Herštejna stojí na jednom z vrcholů Českého Lesa, asi 16 km západo-severozápadně od Domažlic, v nadmořské výšce 878 metrů. Nejjednodušší přístup je z Pivoně přes Vranov po silnici či zelené značce až na Vranovské sedlo, odkud ke zbytkům hradu vede hřebenová červená značka. Počítejte ovšem s tím, že se trochu zapotíte. Pokud necháme stranou vlastní hrad, místo je zajímavé i zeměpisně, neboť vrchol hřebene tvoří hlavní Evropské rozvodí Labe – Dunaj.
Filip Matoušek, 22.9. 2005

  historie

  V historických pramenech se hrad objevuje poprvé v přídomku Protivce z Herštejna již roku 1272, není ovšem jasné, zda se jedná o zakladatele hradu, či zda mohl např. získat v léno původně královský hraniční hrad. Roku 1328 koupil hrad rýnský falckrabí Jindřich Bavorský, ale zanedlouho se vrátil do majetku českého krále, a již o tři roky později jej Jan Lucemburský prodal za 300 kop grošů pražskému biskupovi Janu IV. z Dražic, majiteli nedalekého

  © T. Durdík (in Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, LIBRI, Praha 1999), 22.9. 2005
  Hrad Starý Herštejn stával v jižním výběžku Pivoňských hor na stejnojmenném, dnes zalesněném vrchu 2,5 km jihozápadně od Pivoně a chránil zemskou cestu, která vedla z Horšovského Týna přes Poběžovice do Bavorska. Byl založen ve druhé polovině 13. století a dostal podle dobové módy německé jméno tak jako celý vrch Hirschenstein – Jelení skála. Jeho zakladatele přesně neznáme. Snad to byl Protivec z Herštejna, bratr Vitla ze Staňkova, jenž je v

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, 24.10. 2009
  Podle historického bádání J. Jánského je možné, že byl hrad založen německou šlechtou.
  T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 1, Libri, Praha 2002, 24.10. 2009

  popis

  Do dnešní doby se z hradu založeného na skalnatém hřebenu dochovaly pozůstatky valu a příkopů původně chránící níže položené předhradí, několik malých úseků obvodového zdiva skrytých v hustém porostu a především spodní část okrouhlé věže – tzv. bergfritu, stojící na jižním okraji vrcholové části hřebene. Obdobná věž stávala původně i na protější straně jádra, dochovaly se z ní však jen malé zbytky blokového zdiva pod hradním jádrem v prostoru

  Filip Matoušek, 22.9. 2005
  V letech 2006 a 2007 proběhl na hradě archeologický výzkum prováděný kvůli plánované stavbě rozhledny. Výzkum odkryl základy okrouhlé věže v severozápadní části jádra hradu, která je větší než zachovalá věž v jihovýchodní části. Mezi oběma věžemi pak byly prozkoumány pozůstatky hradního paláce, který byl částečně podsklepen, sklepení je ale poškozeno. Byly nalezeny předměty z počátku hradu v druhé polovině 13. století. Průzkum se věnoval i nižší

  T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 3, Libri, Praha 2008, 24.10. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Domažlice  (DO)
  Mnichov