Graficke pismenko Obec Brandýs, původně levobřežní předměstí knížecího města Těšína ležícího na pravém břehu Olše, dnes fakticky neexistuje. Po rozdělení Těšína v roce 1920 se levobření Brandýs stal lokalitou, na níž vzniklo nové město Český Těšin. A novému městu musel starý zámek ustoupit.

 
Graficke pismenko Malý zámek vznikl jako letní sídlo těšínskývh Piastovců v polovině 16. století v renesančním stylu. Za Habsburků byl barokně upraven. Část zámku byla v roce 1935 zbořena a zbytek byl odstraněn v roce 1953, přestože se jednalo o nejstarší památku na území Českého Těšína.
 
Graficke pismenko Místo zaniklého zámku se dnes nachází v zahradách, které jsou vymezeny zástavbou v ulici Komorní na východě, Mánesovou na západě, Alšově na jihu a Nerudově na severu. Původně byl celý zámecký areál na SV vymezen tzv. Vodním příkopem, který však byl v  době regulace města zavezen.

Text: turistické
7.3. 2005 - jps7, Zaniklé hrady, zámky a tvrze na Moravě a ve Slezsku (F. Musil, M. Plaček)