Tvrz nejspíše ze 14. stol. v polovině 15. stol. přestavěna za Supů z Fulštejna na renesanční zámek. Dnešní pozdně barokní podoba zámku je přestavby v polovině 18. stol. za Jana z Mattencloit.
Hlavní obrázek místa
Hlavní průčelí
© Luděk Pitter 08/2006
Graficke pismenko Slezské Pavlovice leží až při samém severním okraji tzv. Osoblažského výběžku, při hranici s Polskem. Do Slezských Pavlovic se dostanete jedinou přístupovou cestou okolo přírodní rezervace Velkého pavlovického rybníka a přes řeku Prudník. Zámek z 2. poloviny 16. stol. se nachází přibližně ve středu obce, severně od malé návsi. Dnešní vzhled je dán barokní přestavbou z 18. stol. Později byl kolem zámku založen i nevelký krajinářský park, který zde však již nenajdete.
L.P., 23.11. 2006

  historie

  Slezské Pavlovice stejně jako Slezské Rudoltice byly ve 13. stol. lénem olomouckého biskupství. Doba vzniku tvrze není přesně známa, ale pravděpodobně tvrz stála již ve 2. polovině 14. stol., za leníka Jindřicha z Fulštejna. Většina literatury se shoduje, že někdy v polovině 15. stol., za Supů z Fulštejna byla tvrz přestavěna na renesanční zámek neznámé podoby. Dnešní podoba zámku je z poloviny 18. stol., kdy za Jana z Mattencloit došlo k jeho

  L.P. čerpáno z více zdrojů, 23.11. 2006

  popis

  Dnešní zámek je jednoduchá, obdélníková, jednopatrová budova, se střídmou štukovou výzdobou fasády, krytá mansardovou střechou. Hlavním rysem fasády je římsa oddělující patra po celém obvodu. V hlavním průčelí, nad hlavním vchodem je trojúhelníkový štít. Výrazně zdobnější je jen hlavní vstupní portál. Místnosti v přízemí jsou klenuté, v patře plochostropé.
  L.P., 23.11. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Bruntál  (BR)
  Slezské Pavlovice