V roce 1424 se na území obce připomíná vodní tvrz. Její pozůstatek v dolní části obce je evidován jako archeologická lokalita datovaná do období přelomu 13. a 14. stol. až konec 15. století.
Hlavní obrázek místa
Pohled od jihovýchodu na ostrůvek tvrze.
© Jan P. Štěpánek 04/2006
Graficke pismenko Pozůstatky vodní tvrze ve vsi Velké Albrechtice, ležící jen 3 km východně od města Bílovce. Unikátně zachovalé tvrziště s dochovaným vodním příkopem je jednou ze dvou podobných, které se nacházejí na území severovýchodní Moravy a českého Horního Slezska. To druhé je ve Staré Bělé poblíže Ostravy. Samotná tvrz se nachází ve východní části obce, jen 300 m od zdejšího kostela sv. Jana Křtitele. Do současnosti ze tvrz dochovala v podobě ostrůvku uprostřed rybníku, který je vlastně napuštěným původním vodním příkopem. Areál sídla měl přibližně tvar obdélníku o stranách cca 30 x 38 m. Z původního opevnění areálu je zřejmý pouze předsunutý val na východní straně ...
Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003), 14.4. 2006

  historie

  Historie vodní tvrze ve Velkých Albrechticích
  První písemná zmínka o Velkých Albrechticích pochází až z roku 1424, kdy ves náleží k bíloveckému panství pánů z Kravař. Někdy před rokem 1447 podnikl nájezd na zdejší tvrz loupeživý šlechtic Jan z Messenpeku a na Rožnově. Václav z Kravař jej za to zažaloval u moravského zemského soudu. Václavův syn Jan z Doloplaz prodává roku 1447 díl Albrechtic Mladotovi z Podštátu. Mladota je tu uváděn ještě roku 1464, avšak po tomto roce se zde již uvádí

  Jan P. Štěpánek, Šlechtická sídla na Novojičínsku (J. Tichánek, 2003), 14.4. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)
  Velké Albrechtice