zámek Hranice

galerie v severním křídle zámku
Pozdně gotický zámek na místě někdejší tvrze. V 80. letech 16. stol zde vzniká nový renesanční zámek. Poničen za třicetileté války. Starý zámek vyhořel a byl zbořen. Na jeho místě vznikl nevelký park.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil, 04/2015

Hranický zámek - sídlo OÚ, Informační centrum, obchody, galerie, místo společenských akcí

Graficke pismenko Hranický zámek je dnes místem čilého společenského ruchu. Cílem návštěv nejsou jen kanceláře městského úřadu a zasedání zastupitelstva města, ale také informační centrum, svatební obřady, několik obchodů na nádvoří a zejména společenské akce, jejichž
dějištěm se zámek pravidelně stává. Prostor s oblibou využívají také školy a neziskové organizace, které zde mohou prezentovat svou činnost. Galerie Severní křídlo je pak využívána jako výstavní prostor.
Informační brožura zámku, 16.8. 2013

  turistické

  Renesanční dvoupatrový zámek se středním dvorem a zbytky Předzámčí u severního výjezdu ze středověkého městského jádra. Vystavěn na místě gotického hradu, který byl pro výstavbu zámku stržen. Také jeho příklad dokládá obrovský informační přínos každé prováděné rekonstrukce. Za dva roky dosáhl stupeň poznání mnohonásobku dřívějšího stavu a podstatně se změnily předchozí náhledy. Ukázalo se, že ze starších staveb pojmul zámek do své hmoty jen věž

  Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (M. Plaček), jps7, 21.2. 2005
  V zámku se neprovádějí prohlídky v žádné části. Je možné projít si zastřešenou dvoranu, která je volně přístupná, popř. v 1. patře navštívit Galerii Severní křídlo zámku, kde probíhají různé výstavy. Zámek slouží jako sídlo městského úřadu a v jednotlivých částech jsou kanceláře.
  E.H., info TIC Hranice, 16.8. 2013

  historie

  Předchůdcem zámku byl hrad, který postavili asi páni z Cimburka po obsazení Hranic v roce 1424 a výslovně se vzpomíná roku 1466. Protože se výsledky průzkumů zpracovávají, nelze ho zatím spolehlivě rozlišit od pernštejnského hradu přelomu 15. a 16. století. Ten byl oproti dnešnímu zámku mírně pootočen, předstupoval před městskou hradbu a nejméně ve dvou nárožích měl nakoso postavené věžice. Další dvě byly odkryty v průčelích. Mimo okrouhlé věže

  Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (M. Plaček), jps7, 21.2. 2005
  Historie po r. 1945
  Zámek, využívaný jako kanceláře a byty už od 17. století, byl majetkem knížecího rodu Dietrichsteinů a jejich dědiců až do roku 1945. Poté byl sídlem okresního úřadu a spotřebního družstva Jednota. Po roce 1992 byla zanedbaná budova s padesáti pokoji neúspěšně nabízena k prodeji, až nakonec bylo rozhodnuto proměnit ji v nové sídlo městského úřadu. Rekonstrukce proběhla v letech 1996–1998. Zazděné arkády byly znovu otevřeny, nádvoří bylo

  Informační brožura zámku, 16.8. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Přerov  (PR)
  Hranice