Zřícenina hradu, prvně zmiň. r. 1385 jako hrad Rožmberků. Za husitských válek dvakrát vypálen. V poděbradské době byl opevněn. Od 16. stol. chátral. Zač. 17. stol. zde byla škola, poté hrad sloužil jako sýpka, v l. 1628-1951 pivovar. Po rekonstrukci (2001-2010) je sídlem Městské knihovny.
Hlavní obrázek místa
Rožmberský hrad
Hláska
2003 ©Luděk Pitter
Graficke pismenko Místu dal jméno jeho zakladatel, o němž se však nedochovaly žádné zprávy. Hrad a při něm založené město náležely Rožmberkům již od konce 13. století. První nepřímá zmínka o Soběslavi je z r. 1293, kdy zde Jindřich z Rožmberka působil jako rozhodčí ve sporu vyšebrodského kláštera se sirotky po Jindřichu z Kosové Hory. Jindřich z Rožmberka udělil v r. 1390 Soběslavi výsadu po vzoru královských měst, jež opravňovaly městskou správu k opevnění města. Rožmberský purkrabí, sídlící na soběslavském hradě, spravoval velkou rožmberskou državu prostírající se mezi městem a jiným rožmberským hradem Choustníkem, který byl v r. 1322 připojen ...
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986, 11.6. 2003

  historie

  Rožmberský hrad se prvně připomíná r. 1385. Byl založen zřejmě Jindřichem z Rožmberka. Hrad se lišil podstatně od obranných hradů, byl sídlem purkrabího, který spravoval rozlehlou rožmberskou državu. V letech 1421 a 1435 byl za husitských válek dvakrát vypálen. Hrad byl původně obehnán hradbami. Okrouhlá věž Hláska byla v prvním patře spojena s palácem padacím mostem. Později zde byla místnost pro hlásného. Podle závěti Petra Voka z Rožmberka

  Luděk Pitter, E.H. podle http://www.musobeslav.cz; http://www.knihovnasobeslav.cz, 28.7. 2003
  1. Popis a dějiny.
  Krajina u Lužnice nad Táborem znamenižě se liší od po břeží této řeky pod městem dotčeným. Kdežto řeka pod Táborem mezi stráněmi a skalisky s eprodírá, teče volněji hořeji. Stráně jsou tu nižší a neb od řeky vzdálenější, nežli se spatřuje doleji, a proto jsouu řeky buď lučiny aneb role. Okolí obdrželo tím ráz jednotvárný, ukazujíc druhdy obraz smutný, kterýž málo kdy osvěžen jest krajinkou veselou neb půvabnou. Na podobné rovince rozkládá se

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III., 5.3. 2017

  pověsti

  2. Soběslavské a Třeboňské paměti o strašidlech, čárách a šílenosti.
  Známo jest vůbec, že jsou dvojí klamové smyslů. Jedněmi se klameme nepravě si vykládajíce skutečné věci a jinak je poznávajíce, nežli v skutku sjou; říkáme jim mámemí aneb šálení (illuse). Jiného způsobu jsou pře ludy, přízrakové, příšery aneb jak jim lid náš říká vidění (hallucinaci), kdež mníme viděti, slyšeti neb cítiti aneb představujem sobě živě v mysli takové věci, kteréž mimo nás nejsou. Oněmi klamán byl každý z nás, pokládaje na př.

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého III., 5.3. 2017

  popis

  Hradní areál s palácem a věží je situován v severozápadním nároží města, navazovaly na něj městské hradby. Věž je třičtvrtěokrouhlá, s rovnou zadní stranou. Vedle ní, při severní hradbě, je rozměrný palác obdélného půdorysu. Při západní hradbě je opakovaně přestavovaná budova renesanční školy. Hradní areál znehodnotily přestavby prováděné v l. 1807 a 1881, severní palác je po rekonstrukci (2001-2010).
  E.H. podle Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Tomáš Durdík, Libri 1999; Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986; http://www.musobeslav.cz, 13.3. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  zřícenina
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Tábor  (TA)
  Soběslav