Graficke pismenko Rožmberský hrad se prvně připomíná r. 1385. Byl založen zřejmě Jindřichem z Rožmberka. Hrad se lišil podstatně od obranných hradů, byl sídlem purkrabího, který spravoval rozlehlou rožmberskou državu. V letech 1421 a 1435 byl za husitských válek dvakrát vypálen. Hrad byl původně obehnán hradbami. Okrouhlá věž Hláska byla v prvním patře spojena s palácem padacím mostem. Později zde byla místnost pro hlásného. Podle závěti Petra Voka z Rožmberka nechal jeho dědic, Jan Jiří ze Švamberka přestavět jižní část hradu na českou školu pro mládež podobojí. Smrt stavebníka r. 1617 a stavovské povstání v l. 1618 - 1620 zabránily dokončení díla. Školní budova byla králem Ferdinandem II. které ji využilo jako sýpku a později (r. 1628) jako pivovar, který byl činný do r. 1951. V l. 1807 a 1881 provedeny znehodnocující přestavby hradního komplexu.

 
Graficke pismenko Po rekonstrukci, provedené v l. 2001 - 2010 (projekt Ing. arch. Jaromír Kročák) sídlí v severním křídle od r. 2010 hradu Městská knihovna, jsou zde prostory pro pořádání kulturních akcí (koncerty, výstavy). V jižní části hradní budovy, kde byla Rožmberská škola, je dnes kulturní dům.

Text: historie
28.7. 2003 - Luděk Pitter, E.H. podle http://www.musobeslav.cz; http://www.knihovnasobeslav.cz