Opevnění bylo budováno za Pernštejnů v 15. století. 1643 švédy pobořeno. 1840 byly na zbořeny brány a některé bašty. Vlastní hradby se do dnešních dní zachovaly v délce 1137 m.
Hlavní obrázek místa
Lipník n. B. - kované plastiky u hradeb
V rámci výstavy kovaných plastik v roce 2007 vystavoval i Martin Šteller.
© Magdalena Gladišová, 04/2008
Graficke pismenko Tvrzení, že v listině z roku 1349 se Lipník výslovně označuje jako hrazené město, je mylné. Vnější pásmo opevnění s rondely v nárožích a barbakány před branami bylo budováno za Pernštejnů v 80. a 90. letech 15. století. Město bylo ve výsledné podobě chráněno trojitou hradbou se 13 baštami a dvojitým příkopem, napájeným z Loučky, a branami Hranickou (na východě) a Oseckou (na západě) a fortnou u kostela. Kvůli válečnému nebezpečí dalo město roku 1600 vyhloubit pod věží skrýše a roku 1607 zvýšit hradby. Roku 1621 se Lipníku zmocnili Valaši ve spolku s markrabětem Janem Jiřím Krnovským a sedmihradským vévodou ...
Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K.Kuča), jps7, 21.2. 2005

  turistické

  Střešní zahradu, zámecký park i další památky v Lipníku nad Bečvou si můžete projít s průvodcem, a to od května do září, denně mimo pondělí. Prohlídka odchází vždy v 10 a 14 hodin od Turistického informačního centra (náměstí T. G. Masaryka 13, v průchodu). S průvodcem se dostanete i do památek, které nejsou jinak přístupny (zvonice, synagoga), a to zdarma.
  Magdalena Gladišová, 14.4. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  ostatní
  brána, opevnění
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Přerov  (PR)
  Lipník nad Bečvou