Graficke pismenko Zámek Doubrava (č. p. 1) se nachází v nevelké stejnojmenné obci, která leží mezi Orlovou a Karvinou. Patrový barokní dvůr v prostém zemanském stylu, který je umístěn na menším návrší, nechal postavit roku 1760 František Ludvík. Z čelní a zahradní strany byly na fasádě umístěny symetrické rizality, členěné přesně uspořádanými pilíři podpírajícími trojúhelníkové štíty, původně i s erby majitelů. Zpočátku byla stavba opatřena mansardovou střechou. V přízemí se nacházely hospodářské místnosti, v patře pak domácí kaple a apartmány majitelů včetně salónu o oválném půdorysu, jenž byl zdoben štukami. Dnes jsou pouze místnosti přízemí zaklenuty zrcadlovou klenbou a prostory prvního patra jsou již plochostropé. Na zámeckou budovu navazuje ještě postranní přístavba, která v minulosti sloužila jako panské vězení s kamennou lavicí, kde byli biti vzdorovití sedláci. Z čelní strany zámek doplňuje rozlehlé prodloužené hospodářské nádvoří, uzavřené ze dvou stran budovami pivovaru, sýpek, stájí, vozovny, mlékárny a ohrad pro zvěř. Dnes je budova zámku a dvora ve vlastnictví OKD, a.s., který jej v roce 1965 „opravil“ a používá budovu jako sklady.

Text: turistické
1.2. 2009 - Miroslav BITTER (podle - M. Makowski: Šlechtická sídla na Těšínském Slezsku, Regio 2005)


OOO