Pátek, 27. listopad 2020. Svátek slaví Xenie, zítra Rene

Graficke pismenko Kostel sv. Bartoloměje (v letech 1945–90 též Prokopa Holého) je cihlová novorománská trojlodní basilika s půlkruhovou apsidou, orientovanou k jihu. Z cihel a keramických tvarovek je složena i většina architektonických prvků včetně okenních kružeb. Trojlodí osvětlují okna ve třech podlažích: malá sdružená okénka s půlkruhovými záklenky v přízemí, velká okna se středovými pruty a jednoduchou kružbou v  patře bočních lodí (pět na každé straně) a ve dvojnásobném rytmu polokruhovitě zakončená okna v horní části hlavní lodi. Stěny jsou členěny pilastry bez hlavic (vždy mezi okny, tedy opět u horní části hlavní lodi dvojnásobně často proti lodím vedlejším), pod římsami cihlové vlysy. Jižní (závěrovou) stěnu prolamuje roseta v horní části hlavní lodi, nad okny apsidy (tvarově odpovídajícimi oknům v horní části hlavní lodi) slepá galerie.

 
Graficke pismenko Severní (hlavní) průčelí nad dvojramenným schodištěm, překonávajícím výškový rozdíl od ulice. Otevřená zaklenutá předsíň (pět kruhových oblouků, podepřených sloupy s kompositními hlavicemi), do hlavní lodi vedou tři pravoúhlé portály. V horní části hlavní lodi roseta.
 
Graficke pismenko Hlavní loď kryje sedlová střecha s trojúhelnými štíty, boční lodi pultové střechy. Interiér zřejmě otevřen do krovu.
 
Graficke pismenko Podle projektu architekta Stülera byl kostel postaven v letech 1862–64 na kopci nad městem, tehdy bez zástavby. Jižně od něj byl krátkou dobu umístěn evangelický hřbitov (dnes zanedbaná plocha, přes kterou lze projít z Chelčického do Jungmannovy ulice).
 
Graficke pismenko Roku 1882 byla dokončena dodatečně přistavěná věž ve formě italské kampanily podle projektu stavebního rady Persia z Berlína. Nachází se u východního konce předsíně hlavního (severního) portálu.
 
Graficke pismenko Vysoká hranolová věž sedmipodlažní: přízemí a tři spodní patra se otevírají vysokými úzkými okny s obloukovými záklenky, čtvrté patro kruhovými otvory po hodinách, které byly zřejmě kompletně zničeny. Tuto část věže člení lisénové vpadliny a římsy s obloučkovým vlysem nad přízemím a třetím patrem. Zvonové patro má vysoká trojitá sdružená okna, poslední patro nad výraznou římsou v rozích nárožní věžičky s jehlancovými střechami, mezi nimi na každém boku pětici obloukových okének, kromě středního vždy slepých. Z osmibokého tamburu vyrůstá vysoká jehlancová střecha se dvěma zdobnými horisontálními pásy.
 
Graficke pismenko Dobové vnitřní zařízení bylo odstraněno při úpravě objektu na restauraci počátkem 90. let 20. století, jeho osud je neznámý, pravděpodobně tristní. Kostel momentálně patří lokálně proslulému majiteli realit, což spolu s celkovou úrovní památkové péče ve městě nedává velkou jistotu o jeho budoucím osudu.

Text: popis
29.12. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 4