Graficke pismenko Slavné olomoucké opevnění, vyvinuvší se od hradištních valů, předrománské a románské fortifikace, gotických hradeb přes renesančně-barokní fortifikaci, barokní bastionovou pevnost až po nedobytnou fortovou pevnost-citadelu, je jedinečným komplexem ukazujícím vývoj opevnění za dobu přes tisíc let dlouhou. Je neuvěřitelné při pohledu na dnešní město, že ještě na konci 19. století byla Olomouc nedobytným uzavřeným městem, pevností a citadelou, jejíž plocha fortifikací zabírala mnohé z dnešních předměstí samotného centra města. Opevnění bylo tvořeno důmyslným systémem hradeb, valů, bastionů, ravelinů, kurtin a redutových fortů doplněných hlubokými vodními příkopy napájenými řekou Moravou. Olomoucká pevnost se vyvinula v jedinečná areál zabírající území o poloměru 7 až 10 km!

 
Graficke pismenko Rozvoji vojenských technik pevnost stačila až do konce 19. století. Bohužel moderní doba 40 let před 1. světovou válkou už takovouto monumentální pevnost nepotřebovala. A jak pevnost postupně a důmyslně mnohá staletí vznikala, tak byla během několika málo desetiletí rozebrána. Terénními úpravami bylo zarovnáno celé území fortové a bastionové pevnosti na jejímž místě postupně vyrůstala dnešní Olomouc, tak jak jí známe. Z olomouckého opevnění se zachovalo do dnešních dnů pouze toto:
 
Graficke pismenko Z předrománského období byl na hradě zjištěn mohutný val, který patrně chránil i Předhradí. Románské opevnění se dochovalo také pouze na hradě a to jen v krátkém úseku jižně od d´mu, ve dvoře domu čp. 804.
 
Graficke pismenko Středověké hradby se zachovaly v souvislých úsecích převážně na jižní straně Předhradí a na východní a severní straně kolem hradu. Jsou tvořeny jednoduchou hradbou s parkánem, se dvěma hranolovými věžemi a zazděnou Židovskou branou, kde je lze také vidět díky tomu, že celý prostor pod těmito hradbami je parkově upraven. Na severu pokračují opevněním hradu a zazděnou věžovitou branou Všech svatých zadní části domu čp. 814. Dále v nesouvislých úsecích v ulicích Kačení, Koželužská, Zámečnická.
 
Graficke pismenko Pozdně gotické hradby Bělidel se dochovaly v úsecích se dvěma půlválcovými a jednou hranolovou baštou ve Studentské ulici a zbytek hradebního vodního příkopu při Koželužské ulici.
 
Graficke pismenko Z barokní pevnosti se dochoval Locatelliho bastion při hradě a část přilehlého kavalíru.
 
Graficke pismenko Z tereziánské pevnosti se dochovaly dvě vnitřní stavby v bastionech severně od města. , kasematy Vodních kasáren čp. 952, Terezská brána, zbytek Litovelské brány při vstupu z Hynaisovy ulice do Čechových sadů, přemístěné sem roku 1898 z původního místa. Dále zbytky minových chodeb se zbytky fortifikací nad Smetanovým sadem, jv. od města Korunní pevnůstka s vojenskou prachárnou a strážnicí, Salzerova reduta mezi hlavním tokem Moravy a Mlýnskou Moravou a Tereziánská zbrojnice čp. 842-velká čtyřkřídlá budova na Biskupském náměstí.
 
Graficke pismenko Fortová olomoucká pevnost se zachovala v podobě fortů na Tabulovém a Šibeničním vrchu, fort II v Chválkovicích, fort IV v Bystrovanech, fort VII v Holici na tzv. Lučním rybníku, fort XI na Zlatém vrchu u Nemilan, fort XIII nad cihelnou ve Slabotině, fort XV za hřbitovem v Neředíme, fort XVII v Křelově, fort XX v Křelově a fort č. 3 Radíkov v lese za Svatým Kopečkem.

Text: turistické
21.6. 2005 - Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K. Kuča)