Graficke pismenko Hrad založil pravděpodobně Matěj Salava z Lípy. Za husitských válek stal se spojencem Hradeckého svazu podobojí. V roce 1436 se poddal králi Zikmundovi.

 
Graficke pismenko Matěj Salava mladší, syn zakladatele hradu, se spojil s pány hradů Visenburka, Žacléře a Adršpachu k vedení nájezdní války proti knížatům a městům Slezska. Proto města Vratislav, Svídnice, Zhořelec, Budišín a Žitava s knížaty Slezska hrady jejich majitelům vyplatila v hotových penězích a tyto poté zbořila roku 1447.
 
Graficke pismenko V této době byly skály pobořeny, hrad Belver zcela zanikl.
 
Graficke pismenko Skalistý hrad byl po několika letech postaven znovu a náležel Hanušovi z Vandsdorfu, po něm následoval Hynek Špetle z Janovic, od kterého hrad koupil kníže Bartoloměj Minstrberský, syn knížete Viktorína a vnuk krále Jiřího z Poděbrad. Po smrti knížete Bartoloměje, v roce 1515 převzal hrad opět Hynek Špetle z Janovic.
 
Graficke pismenko Roku 1544 koupil panství Barnard Žehušický z Nestajova, hrad Skály již neudržoval, sídlo panství přenesl do Stárkova, kde byl postaven v místech dnešního zámku nový panský dům.
 
Graficke pismenko V 17. a 18. století zřícenina hradu byla zbořena k získání staviva na nové hospodářské objekty.
 
Graficke pismenko Do našich dnů se z hradu zachoval systém skalních hradeb, bašt, torza věží a paláce. Vzhledem k mohutné skalní podestě, na které byly postaveny horní části hradu, umožňují dnešní skaliska představu o jeho výšce, rozloze, ale i celkové mohutnosti klasické gotické pevnosti.
 
Graficke pismenko Trosky hradu jsou i působivou kulisou románu A. Jiráska "Skály".

Text: historie
28.5. 2002 -