Graficke pismenko Litopunktura je metoda harmonizace původních krajinných zemských systémů v současných civilizačních centrech a jim odpovídajících urbanizovaných lokalitách.

 
Graficke pismenko Byla vyvinuta slovinským odborníkem a umělcem Markem Pogačnikem v osmdesátých létech dvacátého století a je podobná akupunktuře lidského těla.
 
Graficke pismenko Litopunktura pak znamená umísťování kamenných stél na akupunkturní body města nebo krajiny za účelem získání rovnováhy oslabených lokalit. Stély plní podobnou funkci, jakou plnily v pravěku megalitické menhiry, tj. přenášejí jemněhmotnou energii, kterou podvědomě vnímáme všichni, ale se kterou mohou pracovat zejména prychotronicky vyspělí jedinci.
 
Graficke pismenko Stély mají na svém povrchu vytesán reliéf-kosmogram, který odráží specifickou kvalitu místa, s níž komunikuje v urbanizovaném prostředí. Kosmogram je na každé stéle jiný.
 
Graficke pismenko Podobný projekt je již realizován ve švýcarském Villachu. Žižkovská stéla je součástí pomyslné linie začínající na strahovském klašteře.
 
Graficke pismenko V oblasti Strahova se nachází “velké srdeční centrum” Prahy, srdeční centrum je jedno z nejdůležitějších bio-energetických míst v krajině vůbec. Vitální energie zde způsobují neustálou regeneraci místa. Litopunkturní stély by měly být stavěny podél jedné z pěti linií vycházejících ze srdečního centra,
 
Graficke pismenko Litopunkturní projekt se týká vitalizace jádra městské krajiny Prahy a je výsledkem činnosti jednoho z hlavních neziskových programů, soukromé organizace Cultura Informa Bohemia. Program se zaměřuje na podporu a realizaci takových aktivit, které zvyšují citlivost a vnímání lidí vůči jejich životnímu prostoru a způsobují jednání, které životní prostor vitalizuje a harmonizuje.
 
Graficke pismenko Vlivem urbanizace města v oblasti ulic U Bulhara a Seifertova je vážně oslaben tok energií v ose Žižkov-Vinohrady-Staroměstské náměstí-Karlův most-Strahovský klášter.
 
Graficke pismenko Současná civilizace je schopna vidět a měřit jenom škody způsobené ve fyzické úrovni. Podle toho i ekologie vyvinula schopnost operovat pouze v biologické krajině, ale ne v jemnějších úrovních. V krajině jsou také bio-energetické a emocionální úrovně, které jsou velmi důležité pro její rovnováhu a zdraví. Abychom byli schopni dostat se k těmto, většinou neviditelným, kvalitám přírody potřebujeme jiný druh jazyka, jazyka který není funkční jenom mezi lidmi, ale může mu porozumět i příroda. Přináleží klasické roli umění vytvořit takový druh jazyka, aby komunikoval s podstatou přírody a jejího prostředí. Litopunktura je umělecká metoda, která má pomoct v podmínkách současné ekologické krize.

Text: historie
9.1. 2005 - Vaculčík


OOO