Graficke pismenko Sv. Magdalena, je postavena v místě původní sklárny a v sousedství vesnice. Po II. světové válce vesnice zanikla.. Z vesnice zbylo pár staveb sloužících k rekreaci. V místě kostela zde nejdříve byla poustevna. V 16. století byla postavena kaple a v letech 1752-54 byla přestavěna podle plánů stavitele Antonia Martinelliho na kostel sv. Maří Magdaleny. Ze stavby se v roce 1989 zbyly jen trosky zničeného kostela, který byl v letech 1994 – 95 zásluhou německých rodáků a spolku Adalberta Stiftera z Augsburgu renovován. V okolí u rekreačních staveb jsou památné lípy a javor 200 let staré, od kostela je pěkný výhled do okolí. Okolo kostela procházela solná a zlatá stezka a zde bylo místo pro odpočinek obchodníků. V těsném sousedství kostela je rybníček. Prý u rybníčku pobývá dobrácký vodník, který má rád lidi.

Text: turistické
6.1. 2005 - Vaculčík


OOO